خانه » خبر و دیدگاه (برگه 4)

خبر و دیدگاه

صلح ! داعیه برحقى که از آن باطلى را مى جویند

  افغانستان کشوریست که موازى با واقعیت جنگ افروزى، ادعاى کاذب صلح خواهى نیز از سوى جناحهاى مختلف جنگى در ...

ادامه مطلب »

برگ هایی ازتاریخ

                                         ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و پنجم   آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت       وان نفسی که بیخودی یار چه ...

ادامه مطلب »

روایتی از تاریخ خونین کشور

جرقه های کوچک و دگرگونی های بزرگ تاریخی درست ۴۱ سال پیش از امروز؛ اما شگفت آور این که گویی ...

ادامه مطلب »

حماسه ای هفت ثور سال ۱۳۵۷خورشیدی

  قابل توجه نسل جوان میهن ما: حماسه ای قیام مسلحانه هفتم ثور، حماسه ای رزم میهن پرستانی بود که ...

ادامه مطلب »

به بهانۀ بزرگ داشت از روز کتاب

گرامی داشت از روز کتاب به مثابۀ ارجگذاری به آگاهی پروری. امروز روز کتاب و در واقع روز آگاهی، آزادی ...

ادامه مطلب »

کـودتای سـبزِ غنـی

مشروعیت سیاسیِ حکومت وحدت ملی حتا با اعلامیه و حکم دادگاه عالی کشور نیز که متأسفانه از سوی این نهاد ...

ادامه مطلب »

ادبیات مردم

مقاله ای از بدخشی! مجله ادب، پوهنزی ادبیات،‌ پوهنتون کابل، شماره های ۵ و ۶، سال ۱۳۴۲ ش باز نویس: ...

ادامه مطلب »

نقدی بر فیصلۀ دادگاه عالی

دادگاه عالی براساس رأی قبلی آن قوه، در خصوص تمدید کار رییس جمهور و معاونانش الی انتخاب رییس جمهور بعدی ...

ادامه مطلب »

گزینه خود کفانی برنامۀ سیاسی قبیله

خود کفانی وانفجار یک عمل وحشیانه تروریستی غیرانسانی ونفرت انگیز ، زشت وناسزا ،  قبیح و ناهنجار ،  شنیع وناپسند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com