خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

استعمار در هر برهه ای از تاریخ به مثابۀ اژدهای هزار سر

  بازی های جدید استعماری در کشور های استعماری، نیمه استعماری و مجاورت استعماری رد پای استعمار را می‌توان از ...

ادامه مطلب »

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی

  پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور به آوردگاۀ شبکه های استخباراتی کشور های منطقه و جهان بدل ...

ادامه مطلب »

رهبران جهان سوم دیروزی در انحصار متملقان نامجو و کامجو

  جهان سوم دیروزی در آتش و خون؛  رهبران وامانده و سرگشتۀ آن  ساختارهای قدرت درجهان سوم به ویژه در ...

ادامه مطلب »

مکر پاکستان و فصل ناتمام توافقنامهء امریکا باطالبان

  در این تردیدی نیست که بازیگر اصلی پشت پردهء جنگ افغانستان نظامیان پاکستان است و صلح با طالبان معنای ...

ادامه مطلب »

جمهوریتهای جهان سوم یا سندیکا های جنایتکاران

  جمهوری های واقعی را نباید با سندیکا های تباه کاران به اشتباه گرفت جمهوریت به نظامی گفته می شود ...

ادامه مطلب »

فهم جدید از فلسفهء تاریخ و فلسفهء سیاسی صلح

  از این که فلسفه نگاۀ نو به انسان، جامعه و تاریخ و به همین گونه به جهان و آفرینش ...

ادامه مطلب »

روز های دشوار و پرخطر و نگرانی های بیش از انتظار

  در این تردیدی نیست که افغانستان شرایط دشوار و خطرناک ‌و مردم آن آزمونی ترین و حساس ترین مرحلهء ...

ادامه مطلب »

حکومت موقت راۀ حل یا «ابتذال شر» بر دامان جمهوریت

  ساحل افتاده گفت گرچه  بسی زیستم        هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم موج ز ...

ادامه مطلب »

سر در گمی ها در دوحه و آشفتگی ها در کابل

     از رسیدن هیئت حکومت افغانستان به دوحه ۲۱ روز می گذرد و تا کنون ۴ بار نشست هایی ...

ادامه مطلب »

نقطۀ عطفی در تاریخ آمریکا و خروج نیرو های این کشور از افغانستان

  جوبایدن پس از تنش های انتخاباتی در ۲۰ جنوری ۲۰۲۱ در موجی از تهدید ها و در میان تدابیر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com