خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

سیگون و کابل دو همزاد بیمار یا دوقلویی هم سرنوشت

  سیگون و کابل دو نام آشنا اند که نخستین پایتخت ویتنام جنوبی و دومی پایتخت افغانستان است. آمریکا در ...

ادامه مطلب »

نجات افغانستان در گرو یک مشارکت سیاسی ملی

  خروج نیروهای آمریکایی و تشدید حمله های طالبان اوضاع نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را بیش از ...

ادامه مطلب »

فصل ناتمام تاریخ در کشور ما

سرزمینی که هر  فصلی از تاریخش ناتمام مانده است سر زمین کنونی ما از جمله کشور هایی است که به ...

ادامه مطلب »

حضور زیانبار و خطر ساز و توطئه بار آمریکا در افغانستان

  آمریکا پس از بیست سال حضور زیانبار و توطهء آمیز و مبهم و رمزآلود و خطرساز  افغانستان را ترک ...

ادامه مطلب »

زمامداران و سیاستگران از مردم افغانستان باج می گیرند

  دیروز عظمت و شکوۀ ملت ها و بزرگی و عظمت آنان را حماسه آفرینی ها و جنگاوری ها و ...

ادامه مطلب »

دستان مرموز و خطرناکی ناآرامی های شمال را یدک می کشند

  جنگ در شمال پروژهء راهبردی امریکا و یا کشاندن روسیه و چین در جنگ افغانستان پروژهء انتقال جنگ از ...

ادامه مطلب »

کرونا و فروریزی دیوار های قوانین علمی و فلسفی

  ویروس کرونا یا کوید۱۹ از دو سال بدین سو کاخ شکوهمند و استوار ارزش های بزرگ و مشترک فرهنگ ...

ادامه مطلب »

سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن

  سفر آقای غنی به امریکا در شرایط حساس و سرنوشت سازی صورت گرفت که افغانستان نقطۀ عطفی را پشت ...

ادامه مطلب »

این همه تاختن ها بجای پاکستان چرا بر آمریکا نه

  از تاختن از پاکستان کاست  و بر تاختن به آمریکا افزود امریکا است که به این ملت با عزت ...

ادامه مطلب »

صلح نه با طالبان، بلکه در حل منازعۀ تاریخی افغانستان با پاکستان است

  حل منازعۀ تاریخی با دشمنی هوشیار و مکار؛ یگانه راه برای صلح دایمی دشمنی پاکستان با افغانستان تازه نیست ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com