خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

غرش آقای اتمر و غرش نامزدان و باد های شرطۀ یاران شان

  آقای اتمر خلاف نامزدان دیگر ریاست جمهوری، پیش از آن که خود را بحیث نامزد ریاست جمهوری ثبت نام ...

ادامه مطلب »

جریان های جهادی پیش از رسیدن به بلوغ فکری سیاسی در پرتگاهء فکری و سیاسی افتادند

  یکی از فیلسوفان یونان  باستان می گفت، آنگاه که در زمان دمیده  شود، چنان حجم و گسترده گی پیدا ...

ادامه مطلب »

اظهارات بی پبشینۀ رئیس جمهور امریکا واشاره یی بر ظهور و زوال تمدن ها

  آیا ترامپ  امریکا را نجات خواهد داد یا خودش در چاله یی خواهد افتاد که خود حفر کرده است. ...

ادامه مطلب »

سفر شمخانی به افغانستان

  افغانستان چون توپی در میدان بازیگران منطقه یی و جهانی افتاده است. چند  روز پیش شمخانی رئیس شورای عالی ...

ادامه مطلب »

ششم جدی

  امروز ششم جدی برابر است به روز هجوم شوروی پیشین ابرقدرت تا دندان مسلح  وقت خلاف موارین بین المللی ...

ادامه مطلب »

فربهی بحران

  کم ترین بی توجهی وضعیت را به نفع تروریزم ونیرو های حامی تروریزم کلید خواهد زد. پس از آن ...

ادامه مطلب »

دمی با نجم العرفا حیدری وجودی

      دمی با نجم العرفا حیدری وجودی از پیش قافله داران عرفان اسلامی ،           ...

ادامه مطلب »

دمی با نجم العرفا حیدری وجودی

        دمی با نجم العرفا حیدری وجودی از پیش قافله داران عرفان اسلامی در خرگاۀ سبز عشق ...

ادامه مطلب »

نظامیان پاکستان بقای شان را در مبارزه با تروریزم می بینند

  از اظهارات اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان فهمیده می شود که نظامیان این کشور هر گز تمایل برای ...

ادامه مطلب »

موسیقی “ریگی” و یادی از صوفی مجید آواز خوان محبوب

  راادیو آزادی در برنامۀ امروز صبح خود گفت، موسیقی ریگی شامل میراث جهانی بنیاد های فرهنګی یونسکو شد. این ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com