خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

اسلام طالبانی اسلام عصر حجر و افیونی برای ملتها

ز من بر صوفی و ملا سلامی  –  که پیغام خدا گفتند ما را. ولی تأویل شان در حیرت انداخت ...

ادامه مطلب »

وعده های فریب آلود و حادثه آفرینی های طالبان و انزجار مردم

کشتی توفان زدهء طالبان در حال در گل نشستن است طالبان از زمانی که به قدرت رسیده اند، پیهم تلاش ...

ادامه مطلب »

حقیقت رنگین کمان آگاهی و نردبان شناخت

آنگاه که انسان پس از طی مراحل تکاملی شعور و آزمون های دشوار به آگاهی رسید؛ به مفهوم قرآن آدم ...

ادامه مطلب »

جستاری بر ایده ئولوژی؛ اما طالبانیسم خطرناک تر از همه

ایده ئولوژی از جمله چالش آفرین بحث ها است که در حوزه های علوم انسانی از جمله فلسفه، جامعه شناسی، ...

ادامه مطلب »

پایان مزدوری جهادیها و کرزی و غنی و آغاز ماموریت طالبان

مردم افغانستان قربانی سیاستگران مزدور و خودفروخته افغانستان کشوری  غرقه در خون و آتش و جغرافیای مجروح و اندوهبار؛ اما ...

ادامه مطلب »

توطیه و ترفند زیر چتر رویا های آشفتۀ استخباراتی

رویای آخوند ترفند و دهشت؛ دو روی یک سکهء جنایت از رویای ملاحسن آخوند پیدا است که ظلم و قساوت ...

ادامه مطلب »

پایداری جنبش حق طلبانهء زنان با شهامت افغانستان خجسته باد

نیاز همصدایی جهانیان با فریاد های عدالت خواهانهء زنان افغانستان   در مقابل طالبان انسان های اولیه نمی توانیم خاموش ...

ادامه مطلب »

کنفرانس اسلامی و تلاش های ناکام تروریست پرورانهء پاکستان

کنفرانس اسلامی و اظهارات غیرمسوولانهء عمران خان گردهمایی سازمان کنفرانس اسلامی پیرامون اوضاع افغانستان روز یکشنبه ۲۸ قوس در اسلام آباد ...

ادامه مطلب »

توطیهء جدید آی اس آی در سناریوی دیگر

به جان افگندن سلفی ها در برابر حنفی ها در گذشته ها می گفتند، هرگاه دو موش در یک سوراخ ...

ادامه مطلب »

طالبان پروژه ایکه به آخر خط رسیده است

در این تردیدی نیست که گروه های ساخته و بافتهء شبکه های استخباراتی مانند طالبان بیشتر پروژه های مقطعی و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com