خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

پاکستان اژدهای درخود پیچیدۀ تروریزم که زهر می پاشد و زوزه می کشد

  از آنجاکه پاکستان و تروریزم حیثیت دو روی یک سکه را دارد و بحث بر سر پاکستان به مثابۀ ...

ادامه مطلب »

آگاهی، آزادی و عدالت در زیر عینک سلفیان و نواندیشان مسلمان

  سلفیان و نوگرایان  و فهم مقولات دینی و الگوهای ذهنی و هنجارهای رفتاری   قسمت سوم حالا برخی کشورها ...

ادامه مطلب »

افراطیت و تروریسم دشمن آگاهی، آزادی و عدالت

آگاهی، آزادی و عدالت نماد های فرهنگ و تمدن اسلامی در معرض خطر افراطیت قسمت دوم حالا برخی کشورها گروۀ ...

ادامه مطلب »

بازیگران منطقه یی و جهانی گرداننده اصلی صلح و جنگ افغانستان اند

صلح افغانستان؛ انزوای بازیگران داخلی و پیش دستی بازیگران منطقه یی و جهانی منازعۀ افغانستان پس از کودتای ثور و ...

ادامه مطلب »

آگاهی، آزادی و عدالت در زیر عینک سلفیان و نواندیشان مسلمان

  آگاهی، آزادی و عدالت نماد های فرهنگ و تمدن اسلامی در معرض خطر افراطیت قسمت   اول آگاهی، آزادی و ...

ادامه مطلب »

صلح رویایی دست نیافتنی وعدالت آرزوی گم شدۀ مردم افغانستان

صلح وعدالت و پی آمد های عادلانۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در این شکی نیست که خداوند در زمین ...

ادامه مطلب »

روایتی از تاریخ خونین کشور

جرقه های کوچک و دگرگونی های بزرگ تاریخی درست ۴۱ سال پیش از امروز؛ اما شگفت آور این که گویی ...

ادامه مطلب »

به بهانۀ بزرگ داشت از روز کتاب

گرامی داشت از روز کتاب به مثابۀ ارجگذاری به آگاهی پروری. امروز روز کتاب و در واقع روز آگاهی، آزادی ...

ادامه مطلب »

فرهنگ افغانستان در کشاکش رقابت روسیه با آمریکا

چهار دهه جنگ و تهاجم فقر فرهنگی و تروریزم را بر مردم ما تحمیل کرده است این مطلب را در ...

ادامه مطلب »

اختلاف بر سر گزینش هیأت ۲۵۰نفری و لغو نشست قطر

  سیاهی لشکر نیاید به کار     یکی مرد جنگی به از صد هزار پس از رای زنی های چند روزه ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com