خانه » فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

وطن‌ام

چی کشوری بود زاداگاه‌ام تاجِ سری بود ققنوس‌ها آن‌جا آبنوس‌ها آن‌جا میهن‌ام چی جنتی بود سپیداران آن‌جا شاخ‌ساران آن‌جا قناری‌ها ...

ادامه مطلب »

بیاد پیر عشق و خرد

  خبر ناگوار درگذشت استاد براتعلی فدایی هروی را امروز جمعه ۲۶/۱۱/۲۰۲۱ مطابق ۵ قوس ۱۴۰۰ خورشیدی شنیدم؛ بدون درنگ ...

ادامه مطلب »

کاخ ظلم

  اگـر اراده کـنـیـد کاخ ظلم بـرباد است امارت شیاطین بی اسـاس وبنیاد است گـذشـت دورۀ غـار و قـرون وسـطایی ...

ادامه مطلب »

قـــــربان شما

« دوردار ازخاک وخون دامن چو برما بگذری کاندرین ره کشته بسیاراست قـــــــــــــربان شما » « حافظ » هم قافیه ...

ادامه مطلب »

نوای آشنا

  نـوای آشـنـا در گـوش نامحــرم نمی پیچد سرود آتشین در مغـز دود و دم نمی پیچد محبت درحضور نور ...

ادامه مطلب »

دوزخ وحشت

  بزم نشاط و شعـر و ترانـه خـراب گشت آتش به جان مطرب وچنگ ورباب گشت در جام زندگی و ...

ادامه مطلب »

نغمۀ دل

  که تا دو چـشم وفـاکیش یارِ دل ساقی است هماره دردل جان عشق وعاشقی باقی است کمان ابـروی نـازی ...

ادامه مطلب »

رهبران دالر

  با رهبران دالـر و پول اعتماد نیست دیگـر تجـارتی بـه اسـم جهـاد نیست با تشنگان قـدرت وثروت وداع کنید ...

ادامه مطلب »

خطاب به همسایگان

    توطئۀ قطر وطن را خراب کرد بـا نقـشـۀ سـیا وقایع شـتاب کرد القاعده وطالب و داعش دروطن بر ...

ادامه مطلب »

قیام زن

  طالب به غیر زهر چه ریزد به کام زن در دسـت کـپـچـه مـار فـتــاده زمام زن زن را به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com