خانه » فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

نای موسیقی

  طرب در دل هوای بزم موسیقیار می‏سازد نـوای تَـن تَـنَن در دل خـیـال یـار می‏سـازد حجازواسپهان وراهوی وشور و ...

متن کامل »

لکۀ ننگ

هادی عروسنگ

رهزنی امد رسید از راه دور داد زد بر او همه اهل قبور امدی از بهر چی ای نا بکار ...

متن کامل »

شعر پای‌داری از کودتای ثور تا فروپاشی حکومت دست نشانده

کودتای ثور ۱۳۵۷ بیشتر ازهر زمان دیگری شعر افغانستان را به ساختار های سیاسی – ایدیولوژیک وابسته ساخت. در این ...

متن کامل »

کوتاه سرودهایی از آن سال‌های دور و این سال‌های نزدیک

  شب‌نامه در امتداد فصل شب سال‌هاست که روزنامه‌یی نخوانده ام من بی‌سواد نیستم چشم‌های من با الفبای ابتذال عادت ...

متن کامل »

نوخسروانی قالبی برای کوتاه سرایی

  نوخسروانی با نام مهدی اخوان ثالث چنان پیوند خورده است که خسروانی با باربد. به این مفهوم که اخوان ...

متن کامل »

پیشنۀ کوتاه سرای در پارسی دری

  هرچند شماری از پژوهش‌گران نخستین نمونه‌های شعر پارسی دری را در آثاری  پس از حملۀ عرب جست و جو ...

متن کامل »

سه‌گانی سعیدی بر «جانماز چینی»

   شریف سعیدی با انتشار گزینۀ شعری « جانماز چینی» چنان می‌نماید که گویی یک باره از آن همه منظومه ...

متن کامل »

کوتاه سرایی‌های واصف باختری

  واصف باختری شاعر شعرهای بلند است، چه به مفهوم کمی آن و  چه به مفهوم کیفی آن. شعرهای نیمایی ...

متن کامل »

جنگ نفرین شده

  ازین جنگ وازین بلوا چه حاصل ازین نفرین شـده دعوا چه حاصل ازیـن ویرانگـری، کـشـتـار مـردم ازین تـلوار خـون ...

متن کامل »

ورطۀ فقر و فساد

  وطن ز فتنۀ قـومـی خـراب می گردد روان مــردم میهــن عــذاب می گردد وطـن به ورطۀ فقر و فساد ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com