خانه » فرهنگ و هنر (برگه 2)

فرهنگ و هنر

راه سعادت

هادی عروسنگ- شاعر

مشکل ما کهنگی فرهنگ ماست نغمه ی تکرارو بی اهنگ ماست این حقیقت ظلمت است زان اعتماد اعتماد است ظلمت ...

ادامه مطلب »

راه نجات

  طالـب رحـم و لطـف و مـدارا نمی کند جزکُشت وخون ووحشت وبلوا نمی کند وحشی به عدل وصلح وصفا ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com