خانه » فرهنگ و هنر (برگه 2)

فرهنگ و هنر

حال دل

  خالی مباد یک نفـس از عشـق حال دل عشق است انتخاب خوش و ایده آل دل شیرین فسانـه هایی ...

ادامه مطلب »

نغمۀ خوش

  جهان درچشم عشق و دوستی حسن دگرگیرد هـزاران کلک مانی نقـش رنگـین هنر گیرد کهـن سـرو گـشن شـاخ تمـدن ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com