خانه » فرهنگ و هنر (برگه 2)

فرهنگ و هنر

حق

هادی عروسنگ

من خود مثال زنده انسان خسته ام من ازریا و فتنه ی دوران شکسته ام دردا که روزگار به بازی ...

ادامه مطلب »

ظالمان وحشی

  کـدام ظالم سـیه پوش کرده مارا بسوگ وغم هم‏آغوش کرده مارا سـتم در حـق مـا بگـذشـته از حد به ...

ادامه مطلب »

دست شیطان

ما که در این سرزمین از درد هجران سوختیم سوختیم و سا ختیم با ا شک ریزا ن سوختیم صیدِ ...

ادامه مطلب »

کابوس شب

بازدرد بیکــــــــرانم میکشد جام تلخ شوکـــــرانم میکشد شبح این کابوس شبهای سیاه هرنفس تا پای جانــم میکشد خواب ما آشفتگی ...

ادامه مطلب »

ز پشت چار زمستان…

فهیم فرند

  درین ستمکده سنگ سیاه کرده طلوع؟ و یا که ماه و خورشیدِ آه کرده طلوع؟ زپشت چار زمستان و ...

ادامه مطلب »

جوهر دانش

هادی عروسنگ

  این عقده از درون نیاید دیگر بیرون خشکیده اشک به چشم و بیاید زدیده خون دراین سکوت تلخ نهفته ...

ادامه مطلب »

تبـــارگل سـرخ

تا که بیگـانه زمحـدودۀ اقلیــــم شـدیم زارگشتیم واسیرشب دژخیــــم شــدیم نقشـۀ کاذب تلبیس همــان بود که مـــا خارج ازموهبت صفحۀ ...

ادامه مطلب »

سال نو و رسالت نو

شاعر و نویسنده

  سال نو را به کسانی که به نو شدن و نو اندیشی باور دارند، تبریک می گویم، امیدوارم سال ...

ادامه مطلب »

نــوروز

شاعر و نویسنده

  نـسـیــــم باد نـــــورزی شـدی عنبر فـشــــان امروز زمـین و ســـاکــنان آن شدی از نگـهـتـش افــــــروز ز ملک خـــــاوران هـنـــگامه ...

ادامه مطلب »

غارت گلستان

  بهار آمـده، لیکن وطن زمستان است به خون لاله قسم غارت گلستان است به دست وحشت پاییز گل شـود ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com