خانه » فرهنگ و هنر (برگه 3)

فرهنگ و هنر

قتل عام

  جهـان نظاره گـر قـتـل عـام انسـان است نه رحم وشفقت انسانیت چه وجدان است بـه چنگ طالـب وحشـی داده ...

ادامه مطلب »

شکیبایی …

دیریست با زبان ستم خو گرفته ایم باجهل وسرکشیدن سم خوگرفته ایم بیگانه سرنوشت مرا می زند رقم با اژدهای ...

ادامه مطلب »

آه مظلوم

  ظلـمِ افـزون سـلطۀ ظالـم را بـر می کند ریشۀ طالب را از عـمق کشـور می کند آه مظـلـوم خـرمــن ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com