خانه » آرشیو نویسنده: علی احمد فایز

آرشیو نویسنده: علی احمد فایز

کاذب ترین واژه یی که میشناسم … (وحدت ملی)

کاذب ترین واژه یی که میشناسم … (وحدت ملی)؟؟؟ من شاعرم و مهندس ! در موقعیت یک شاعر سر وکارم ...

ادامه مطلب »

زندگی

ادامه مطلب »

نی ها دگر گل نخواهند کرد…

نی ها دگر گل نخواهند کرد… هنوز دوازه یا کمتر بهاری از زندگی را پشت سر نگذاشته بودم و بویی ...

ادامه مطلب »

هیولا … دردی از عمق فاجعه

هیولا… چه صبحی بود آتشگون ، زمین لرزید ترسیدم هوا ابری وتوفانی دلی ترکید ترسیدم صدای هیبت توفان و خشم ...

ادامه مطلب »

شهر خربوزه…

  کافری درشهر ما مفتی شده بسیار حیف یک دوتا کوردگر قاضی شده بسیار حیف نظم دولتها بدست خشره خورافتاده ...

ادامه مطلب »

روشنایی در خون…

آسمان خون وزمین خون ودل ماخون است قصه ی هرشب وهرروز درینجا خون است مادرم خون وپدر خون وبرادر هم ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com