خانه » آرشیو نویسنده: علی احمد فایز

آرشیو نویسنده: علی احمد فایز

فصل های سوختهٔ عشق

نکند از دلت آهنگ بهاری  رفته‌ست؟ فصل گل نغمهٔ زیبای قناری رفته‌ست؟ نکند خاطره های تو ترک برداشته یادت ازجشن گل سرخ مزاری رفته‌ست؟ یاد داری که پر از زمزمهٔ من بودی خالی از دغدغهٔ بودن و رفتن بودی پشت دیوارک باغی که به هم‌می دیدیم تو سراپا غزل مست تپیدن بودی قصهٔ جویک باریک و چمن یادت هست؟ نسترن چیدن و‌ دنیای سخن یادت هست؟ گل شبدر که به گیسوت زدم از سر شوق چهچهٔ مرغک خوشخوان وطن یادت هست؟ چقدر عشق به چشمان دوتا مان می خواند چقدر شوق به لبهای دوتا مان می ماند از سر صبح فقط شعر به هم می گفتیم شعر عاشق که غم و غصه ز دلها می راند یاد داری که به هر پنجه چناری هر جا می کشیدیم گل و قلبک دیوانهٔ ما دلت آیینهٔ من بود و دلم خانهٔ تو چه صفایی ، چه هوایی چقدر مهر و وفا ...

ادامه مطلب »

شکیبایی …

دیریست با زبان ستم خو گرفته ایم باجهل وسرکشیدن سم خوگرفته ایم بیگانه سرنوشت مرا می زند رقم با اژدهای ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com