خانه » خبر و دیدگاه

خبر و دیدگاه

آیا جنت زیرپای مادران کرزی و غنی و دیگر خائنان وطن هم است؟

جهانِ خلقت انسان هایی را هم آفریده که گویی باطینت رذالت هم‌راه اند. نه در فلسفه‌ی مردم‌شناسی و نه در ...

ادامه مطلب »

کامران میرهزار: تاریخ به ما می گوید به این مردم نباید اعتماد کرد

این تصویر منسوب به قرآنی است که محمد نادر معروف به نادرغدار در سال ۱۹۲۱ میلادی در آن امان نامه ...

ادامه مطلب »

طالبان عجیب یک موجود لجباز و اصلاح ناپذیر هستند

طالبان آنقدر موجود کله شخ و اصلاح ناپذیر هستند که حتا بعضی اوقات حرف های اربابان پاکستانی خود را هم ...

ادامه مطلب »

افغانستان قربانی بازی های ژیوپولیتیک آمریکا شد

سقوط کابل در واقع سقوط آمریکا در افغانستان است سقوط یک شبهء حکومت افغانستان بدست طالبان در نتیجهء زمینه سازی ...

ادامه مطلب »

افغانستان_ ترامپلینی برای پرش به سوی چین، اسیای مرکزی و ایران:

‏ دلیل اصلی رویکار آوردن طالبان از سوی امریکا: امریکا روسیه را از دو سو با رویکار اوردن دو رژیم ...

ادامه مطلب »

نگاهی به برنامه‌ی هفتم جمهوری‌پنجمِ مأمون

  بحث‌جالبی بود و برای من که نام‌هایی از آقایان نظیمی و کاوه را شنیده بودم و از میوه‌های پربار ...

ادامه مطلب »

سالروز تولد فیلسوف بندیکت اسپینوزا گرامی باد!

Habib Shahrokniکتابکده ‏  امروز ۲۴ نوامبر میلادی سالروز  تولد باروخ اسپینوزاست . اما اسپینوزا که بود؟ به این یادداشت عنایت ...

ادامه مطلب »

هوشداراتحادیهٔ اروپابه دولت پاکستان

اتحادیه اروپا پاکستان را ‌نسبت به پامال شدن حقوق بشر در آنکشور هوشدار داد. پاکستان با توجه به هزینه های ...

ادامه مطلب »

از نظر طالبان خدای بخشنده نعمت ها خانِ خشن قبیله است

نگاه طالبان به انسان نگاهی فروتر از قبیله طالبان محصول مدرسه های استخباراتی پاکستان و افکار آنان به شدت متاثر ...

ادامه مطلب »

روایات زنده‌گی من

  ماندگار!   روایات زندهگی من آمیزه‌هایی اند از شگفتی‌ها و ناشگفتی‌های حضور خودم پسا تولد تا روزی که اختتام می یابند. هیچ گونه انگیزه‌ی خاص سیاسی و تباری نه‌دارم. هر‌کسی هر‌گونه سندی علیه من دارد بزرگ‌وارانه به رخ‌من بکشد و مبادا که طبل اتهام دروغ بر من ببندد. برای رعایت امانتداری در انتقال روایات، پس از این نام کرکترها و شخصیت‌های حقیقی حقوقی مخالف و موافق از پدر مادر تا یک رهگذر و از یک ماچأمور و سرباز تا رئیس جمهورها و وزرا با نامهایی که در زمان آن وجودداشته اند و با احترام یاد خواهندشد زنده‌ها عمرشان‌دراز و جای رفتهها بهشت برین. من روایات را برای جلوگیری از انکار به اقرار مانند هر راوی دیگر مستند و مدلل و نشانی گفتن‌هاکه وجود‌داشته اند همهگانی می‌سازم. باور من برای این نبشتهها فقط ٱگاهی از حقایقی است که نقلکردن آنها به قول برخی‌ها از یک پادو‌ نیست. اما سوگمندانه و خوشبختانه حقیقتهای تلخ و شیرین اند، هرکسی که خودرا در این آئینه‌ی بلورین زخمی می‌یابد من را ببخشاید آئینه دروغی نه میبندد و آنچی هستیم نشان ما می‌دهد. در پی هیچ چیزی جزء گفتار حقیقت نیستم. حتا اقرار و انکار و‌ تایید یا رد آن. بخش بیست و یک. افکار دُور هم ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com