خانه » خبر و دیدگاه

خبر و دیدگاه

شخصیت و تغذیه

پیشگفتار شخصیت صرفنظر از مفهوم آن در زبان عامیانه و فرهنگ ها (شرافت، وقار، بزرگواری، مقام وغیره) عبارت از مجموعه ...

ادامه مطلب »

یادداشتهای برای بازشناسی عوام فریبی در افغانستان

“دماگوژی” Demagogiعوامفریبی برای معرفی عوامفریبان سیاسی، ادبیات معاصر در امریکا و اروپا، اصطلاح لاتین “دماگوژی” را که حامل بار مفهوم ...

ادامه مطلب »

درحاشیۀ “چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”

“چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”، نوشتۀ محترم داؤود ملکیار هنگام جمع آوری معلومات پیرامون قتلها واعدامهای سیاسی برای قسمت دوم ...

ادامه مطلب »

دین و جامعه در عصر احساسات و پندارها

علما هر برهه‌ی زمانی و هر عصر را بنا به شاخص‌های معینی نام‌گذاری نموده‌اند؛ مثلاً عصر حجر، عصر آهن، عصر ...

ادامه مطلب »

چرا عطامحمد نور سکوت کرد؟

پس از ماه‌ها اعتراض و چانه زنی‌های سیاسی در برابر عبدالله عبدالله و رییس جمهورغنی، سر انجام در یک رویکرد ...

ادامه مطلب »

مردم افغانستان در سیمای طالبان آیت آشتی را خواندند

مردم افغانستان پس ازچهل سال جنگ های خانمان سوز، دربدری ها، آواره گی ها، مهاجرت ها وبالاخره درد های بی ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

به نام انکه در دل عاشق تجلی کرد. دوش بامن گفت پنهان کاردانی تیز هوش … از شما پنهان نشاید ...

ادامه مطلب »

کاوش ها در هده: سخنرانیی درکنفرانس در بانکوک

سخنران: پروفیسر زمریالی طرزی استاد دانشگاه ستراسبورک، فرانسه و مدیر کاوش های هیت باستان شناسی فرانسه در بامیان نشر شده ...

ادامه مطلب »

حکـومت داری مضحک

اگر یک روز در همین روزها نیروهای خارجی ناگهان تصمیم بگیرند که افغانستان را ترک کنند، آنگاه حکومت افغانستان به ...

ادامه مطلب »

یادی از استقامت و پایداری اخگر

  صبح امروز کتابچه خاطرات خویش را ورزق میزدم چشمم به یاداشتی افتاد که در حدود ده سال قبل مرحوم ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com