خانه » خبر و دیدگاه

خبر و دیدگاه

دیکتاتوری دینی

در قرون وسطی عیسویان به اساس رهبری و تسلط کامل کلیسا زندگی میکردند. کلیسا همه زندگی مردم را اداره میکرد؛ ...

متن کامل »

طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند

گرچه گفتار کنونی؛ سلسلهء منطقی و سیستماتیک عرایض این کمترین؛ به هموطنان و خاصتاً جوانان ارجمند افغانستانی و همزبانان فراکشوری ...

متن کامل »

نگذارید قوت های مسلح ما سیاسی و تنظیمی شوند

روز  سه شنبه مورخ 26 ثور 1396 بنا به دعوت آقای طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی به مقر ...

متن کامل »

وحــدت و همســنگری اشــرار و کفــار در زیر چــتر پشــتونوالــی

.جنــگ و کشــتار اشــرار و کفــار یا اســلام و کمــونیــزم در حقیقــت قصــه لحــاف مــلانصــرالــدین بود .توجــه دوســتان را به ...

متن کامل »

آقای رئیس جمهور غنی پروژه تاپی چه شد

بند سلما با عشق و علاقه فراوانی افتتاح شد آغاز کار بند کمال خان در نیمروز نیز تصاویرش چوک های ...

متن کامل »

مهندسی ناقص نهاد های سیاسی ـ حقوقی افغانستان: سراب دموکراسی

مقدمه تقریباً حدود یک قرن می شود که افغانستان دارای قانون اساسی است ولی نهاد های سیاسی ـ حقوقی افغانستان ...

متن کامل »

رهایی از فروماندگی

دکتر بصیر کامجو موضوع فروماندگی نخبگان افغانستانرا بمطالعه گرفته و میفرمایذ “فروماندگی گونه ای ازافسردگی وانجماد روانی است که انسان ...

متن کامل »

آقای صالح، مهر سکوت بر لبان تان را تحمل نکنید

چند دهه جنگ و بحران در افغانستان سیاستمداران و نخبگان سیاسی ـ فرهنگی زیادی را وارد عرصه سیاسی کشور کرده ...

متن کامل »

«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟

                               (پرسش  و   پاسخ)   در پیوند به «گذشته» گرایی و سلف گرایی و بنیاد گرایی و فجایع برخاسته از جریان های ...

متن کامل »

باز هم در مورد «تیوری توطیه»

بسیاری از دوستان و جوانان ما بدون آنکه معنا و مفهوم «تیوری توطیه» را بدانند، بصورت نا خود آگاه یا ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com