خانه » خبر و دیدگاه

خبر و دیدگاه

روشنگریِ دینی و چگونگی آن

هیچ گونه روشنگری در سرزمین‌های ما بدون روشنگری در زمینه‌ی دین به جایی نمی‌رسد، و بل‌که روشنگری در این زمینه ...

ادامه مطلب »

فریب حکومت همه شمول

یک عده زیاد مردم بدون تعمق بر حکومت همه شمول تاکید می کنند که همه اقوام و شهروندان شیعه و ...

ادامه مطلب »

از اشرف غنی متفکر تا ملا غنی تاثیرگذار

بنگاه های مافیایی و دلالان سرمایه قیامت می کنند دلالان و مافیا های رسانه ای در غرب هر از گاهی ...

ادامه مطلب »

آزادی زنان

  آزادی زنـان وطــن افـتــخـار ماسـت کسب حقوق حقۀ زن ها شعار ماست نسـل بـشر که زادۀ دامـان مادر است ...

ادامه مطلب »

آیا می توان طالبان وحشی را متمدن ساخت؟

درین روز ها که لشکر خون آشام های وحشی پاکستانی با چهره های ترسناک، بویناک و مجهز با پیشرفته ترین ...

ادامه مطلب »

نشانه های قوم گرایی در اسلام قومی و قبایلی

در مقالۀ «منشاء زن ستیزی در اسلام» آموختیم که اسلام امروزی مانند نُقل کمبار، زیر بنا قوم گرایی است و ...

ادامه مطلب »

« حکومت همه شمول»

استراتیژى سیاست ورزان فاسد و مافیایی با دیدگاه راهبردی مردم افغانستان در تعریف از « حکومت همه شمول» ۱۸۰ درجه ...

ادامه مطلب »

حمله هوایی پاکستان در حمایت از طالبان به غیرنظامیان در پنجشیر

مصاحبه آقای فتح سامع با آقای توئی چی نوگوچی سردبیر وی آ جی (Web Afghan in Japan) در باره اوضاع ...

ادامه مطلب »

غنی نمادی از خیانت و لکهء ننگی بر دامن افغانستان

هرچند خیانت ها و دزدی ها و جنایت های غنی در افغانستان آنقدر آفتابی شده است که پرداختن به آن ...

ادامه مطلب »

چی بنویسیم تا دوستان آزرده نشوند

آخندی در محراب ومنبر پیوسته به مردم وعظ می کرد و بیشتر آن بخشی از قرآن وحدیث وسنت را بازگو ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com