خانه » خبر و دیدگاه

خبر و دیدگاه

قومی‌سازی روز استقلال

به اساس اطلاعات موثق که در اختیار داریم صرفا برای شماری از ولایات پشتون‌نشین افغانستان و نواحی کابل که در ...

متن کامل »

آیـا مـاهیت جنـگ تغییـر کـرده؟

این روزها وقتی رییس جمهوری کشور می خواهد که افزایش حملات گروه های مخالف را توجیه کند می گوید که ...

متن کامل »

سرنوشت افغانستان در دست کمپنی های خصوصی نظامی

  به عقیده من تشویش و اضطراب آقای حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان در مورد حضور و فعالیت های ...

متن کامل »

نامهِ سرگشاده به دونالد ترامپ و سران ایالات متحده امریکا

   با سلام ها و احترامات. نمیدانم برای شما بها و جذابیتی دارد یا نه؛ ولی تا جاییکه به من مربوط ...

متن کامل »

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

مردم خوب می دانند که دولت آمریکا برای تقویه روحی وروانی رژیم پوشالی اشرف غنی احمدزی ، گلبدین حکمتیاررا به ...

متن کامل »

کانون توطئه ارگ عامل تمام جنایات درکشور

جنگ در ابعاد گرم میدانی و صدور جنایت وکشتار های دسته جمعی و جنگ روانی با براه اندازی تبلیغاتی توسط ...

متن کامل »

آیا قاتلان اصلی مردم ما پشتون ها هستند؟

شهروندان گرامی  آیا گاهی به این فکر رسیده اید که قاتلان اصلی مردم ما درافغانستان که ها اند  ؟ که ...

متن کامل »

نوشــدارو پس از مــرگ ســهراب

ســرقمــندان قــوای مســلح افغــان فقــط  یک هفــته بعــد از قتــل عــام اهــالــی میــرزوالنــگ به کمــک شــان شــتافــت یک هفته قبل ...

متن کامل »

پاکستان و چالش های آن

  من در مورد پاکستان دو سه جلد کتاب بنام های پاکستان محور شرارت، ما و فردای پاکستان، عوامل مداخله ...

متن کامل »

اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟

                هموطنان و همدینان گرامی!   نخست از محصر انور یکایک شما؛ عاجزانه ...

متن کامل »
Copyright © Jawedan.com