خانه » خبر و دیدگاه

خبر و دیدگاه

دموکراسی اسلامی

فصل هفتم مذاهب مذاهب ساخته و بافته ای انسان هاست و متاسفانه در طول تاریخ به جای اتحاد باعث نفاق ...

ادامه مطلب »

پایتـخت فرهنـگی جهـان اسـلام در آتـش

  با گذشت چهار روز از درگیری در ولایت غزنی اکثر مناطق شهر تا هنوز در دست گروه طالبان قرار ...

ادامه مطلب »

بازی قدرت در افغانستان

به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر از یک سال باقی مانده است. تنها بطور آشکار دیده می شود که جناب ...

ادامه مطلب »

نسخ در قرآن مجید و حکمت آن در تکامل قوانین مدنی

  یکی از موضوعات نسبتاً پیچیده در قرآن کریم مسلۀ آیات منسوخ است. آیت یا آیات که در باره نسخ ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه هشتم ای سایۀ معشوق رامعشوقِ خود پنداشته      ای سالها نشناخته تو خویش را از پیرهن تشریح واقعیت جهان ممکن ...

ادامه مطلب »

غـزنی؛ تکـرار یـک درس فاجـعه بـار

حملۀ تهاجمی گروه طالبان به ولایت غزنی شکننده‌گی امنیتی کشور را یک‌بار دیگر به نمایش گذاشت. این حمله که از ...

ادامه مطلب »

سیاف با غنی وارد معامله شده است؟

بعد از آن که چهره‌های مطرح سیاسی  افغانستان  در یک ائتلاف سیاسی جدیدی زیر نام ” ائتلاف بزرگ ملی” ظهور ...

ادامه مطلب »

دموکراسی اسلامی؛ آزادی بیان و قلم

دکتور محمد فرید یونس

فصل ششم: آزادی بیان و قلم یکی از اساسات عمده یک نظام دموکراسی اسلامی آزادی فکر ، بیان و قلم است. ...

ادامه مطلب »

افغانستان قربانی سیاست های راهبردی امریکا است و یا قربانی اشتباۀ سیاسی آن

  از جنگ امریکا در افغانستان هفده سال می گذرد؛ اما این جنگ هر روز گسترده تر و پیچیده ترمی ...

ادامه مطلب »

صف‌بندى‌هاى داخلى و خارجى در آستانه انتخابات

در حالیکه یک سال دیگر تا انتخابات ٩٨ باقیمانده، از همین حالا صف بندى هاى انتخاباتى چه در سطح جناح ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com