خانه » آرشیو نویسنده: داکتر فرید یونس

آرشیو نویسنده: داکتر فرید یونس

همسران و شوهران وارداتی

بنده زیاد تر از بیست سال قبل در چارچوب اتحادیه افغانها به یاری و همکاری بانو رنا جان پوپل و ...

ادامه مطلب »

رابطه ایمان و تقوی

رابطه ایمان و تقوی از نگاه شناخت دین بسیار جالب  است. سوْال این است که چطور میشود که ایمان را ...

ادامه مطلب »

بیروکراسی سفارت های ماو طلاق زنان

بیروکراسی سفارت های افغانستان در خارج زمانیکه من در اروپا، مملکت دنمارک دانشجو بودم کار سفارت های افغانی بسیار آسان ...

ادامه مطلب »

هنر های زیبا در کشور قومی و قبائلی ‎

هنر های زیبا و تعصبات در افغانستان  از استقلال سیاسی افغانستان به همت مرحوم اعلیحضرت امان الله صد سال گذشت ...

ادامه مطلب »

زنان و حکم طلاق

زنان حق طلاق (خُلع ) و رَجعت را دارند  یکی از اساسات عمدۀ دین اسلام بعد از توحید تحکیم عدالت ...

ادامه مطلب »

شریعت قانون نیست

غلط فهمی بزرگ بین شریعت و قانون از آنجایکه ما در بزرگترین کشور تحقیقات دنیا زندگی می کنیم، در اثر ...

ادامه مطلب »

دین اسلام نه تخصصی است و نه تخنیکی

  سالها قبل، زیاد تر از بیست سال قبل،  در یک شهرِ کار میکردم که نزدیک دانشگاه مشهور بُرکلی در ...

ادامه مطلب »

به مناسبت صدمین سالگرد استراداستقلال افغانستان

ما از هجرت بسیار آموختیم. به بزرگترین کتابخانه ها دسترسی حاصل کردیم و امروز. مردم در اثر تحقیقات مطالب جدید ...

ادامه مطلب »

بانوان در نماز جنازه شرکت کردند‎

نماز جنازه به اشتراک رسمی بانوان  مسلمان افغانستان در شمال کلیفورنیا ادا گردید. من از سال ١٩٩١ به اینسو صد ...

ادامه مطلب »

بینش قرآنی در مورد جبر و اختیار

  وقتی به متون کلاسیک و معاصر در بارۀ جبرواختیار رجوع می‌کنیم اکثراً این مسئله را یک بحث فلسفی تلقی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com