خانه » خبر و دیدگاه (برگه 2)

خبر و دیدگاه

افغان یا افغانستانی

    درین روزها بخاطر درج یا عدم درج کلمه افغان در تذکره های شهروندان افغانستان جنجال بزرگی پیش آمده ...

ادامه مطلب »

تعــادل قــومــی گــران قیمــت

رهــایی قــاتلان فــرزندان ملــت توســط اشــرف غــنی از زندان پلچــرخــی جــهت برقــراری تعــادل قــومــی  امروز اشرف غنی با رهایی هفتاد ...

ادامه مطلب »

من هدف آقای دانش را ندانستم، چه میگفت و به کی میگفت

  غیر از یک مرتبه در عمر خود آن هم در یکی از روز های عید که با جناب آقای ...

ادامه مطلب »

خصــی شــده از بطــن مــادر

خــتنه شــده از بطــن مــادر را مــی شــناخــتید پس حــالا با خصــی شــده از بطــن مــادر آشــنا گــردید ! مسلمانان ...

ادامه مطلب »

تفکر وهابیت و جامعه افغانستان

  ما در حالی به این موضوع می پردازیم که جوانان ما به شدت در جریانات افراطی و تندرو که ...

ادامه مطلب »

نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع

  وقتی یک واقعیت اجتماعی از دایرهء قرارداد اجتماعی معتبر موجود و مقبول و مسلط  در ذهن و روان اجتماع ...

ادامه مطلب »

کودتای داوود و مهاجرت رهبران نهضت اسلامی به پاکستان به مثابهٔ سر آغاز فاجعه در افغانستان

  پس از کودتای داوود و به قدرت رسیدن شماری اعضای گروهٔ خلق و پرچم ٬ اعضای نهضت اسلامی افغانستان ...

ادامه مطلب »

نامه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه به استاد اعطا محمد نور

  پرآشکار است که شما کاریزماتیک ترین چهره زنده و درخشان جمعیت اسلامی افغانستان هستید ودر میان اعضای جمعیت اسلامی ...

ادامه مطلب »

اعلامیه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه

  در بیرون از کشور ما در پایان دهه دوم  سده بیست و یکم ،نه ناقوس کاروان شتران بلکه ،زنگ ...

ادامه مطلب »

متفــکر ســوم پیــدا شــد

جنــاب شــهزادگــل آریوبــی از طــرف متفــکر دوم به حیــث متفــکر ســوم برســمیت شــناخــته شــد ! جلالتماب اشرف غنی ازینکه بالاخره ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com