خانه » خبر و دیدگاه (برگه 2)

خبر و دیدگاه

موضع واحد قبیله گرایی _ بخش چهارم

دوستان، با گز وپل کردن تئوریهای داهیانه، آسمان وریسمان وسر در گم ساختن مردم در مهملات، خواستند مردم را چنان ...

ادامه مطلب »

یک اداره و صد خاطره

آقایان کاظمی و یوسفی! اگر مقاومت و رزمند‌ه‌‌‌گی خواهرانِ مبارزِ ما نه باشد، شماها ارزش کاهی هم نه دارید. شما ...

ادامه مطلب »

نگاهی به حملات آقای عیدمحمد عزیزپور برقرآن کریم ومقدسات مسلمانان

                                                                                                                        ...

ادامه مطلب »

ماشین وحشت” افغانیت”

چرا بیش ازین چرخاندن ماشین وحشت” افغانیت” در ” گورستان امپراطوری ها” ناممکن شده است؟ جو بایدن، رئیس جمهور ایالات ...

ادامه مطلب »

موضع واحد قبیله گرایی _ بخش اول ، دوم و سوم

بخش اول مصاحبه ای جناب مزدک با تلویزون افغانستان انترنشنل، پشتونهای حزب دموکراتیک خلق،اسلام گرایان سیاسی وسلفی وشاخه های جدا ...

ادامه مطلب »

مذاهب فقهی و شیوه‌های اجتهادی‌شان

در نوشته‌های پیشین به شیوه‌ها و سازوکارهای اجتهادی در مذاهب بزرگ فقهی مسلمانان اشاره کردم، و گفتم که آن‌چه مجتهدان ...

ادامه مطلب »

کنفرانس زوم: راه حل معقول بحران کشور

در کنفرانس زوم مورخ ۲۰ جنوری به میزبانی کانون مطالعات راهبردی افغانستان و به اشتراک دکتور اکبر همت و حامد ...

ادامه مطلب »

نقد محتوای چند آیه و حدیث

عید محمد عزیز پور- داک

شک کردن به هر موضوع و از آن جمله به موضع های عقیدتی و دینی اساس و پایۀ دانش، آگهی ...

ادامه مطلب »

حقیقت رنگین کمان آگاهی و نردبان شناخت

آنگاه که انسان پس از طی مراحل تکاملی شعور و آزمون های دشوار به آگاهی رسید؛ به مفهوم قرآن آدم ...

ادامه مطلب »

آقای عطامحمدِ نور: خاموش باشید یا جامِ زهری نوش کنید.

اگر آن‌چه از قولِ شما در موردِ هدایت رهبری احمدِ مسعود نشر شده راست باشد، این بار ما از گفتارِ ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com