خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

خوردنِ سوپ “برش” در مسکو، “شورمه” در دوحه، “دال” در اسلام آباد و جنگ در افغانستان

  با درنظرداشت مداخله و دید و بازدید های پشت پردۀ دیروز مقامات پاکستان با طالبان تا مداخله و جلسات ...

ادامه مطلب »

امید ها و نگرانی ها از نشست مسکو

  با سن و سال که دارم از زمان حکومت نور محمد تره کی تا سقوط حکومت دوکتور نجیب الله ...

ادامه مطلب »

قفل بخت افغانستان کلید خواهد خورد؟

  زخم دیرینه افغانستان مانند همیش خون چکان است ، قصاب زمان پیوسته در حال کوبیدن ساطور بی رحمی بر ...

ادامه مطلب »

نشست قریب الوقوع مسکو امید ها و چالش ها

  در حدود ۱۸  سال از زمان ورود نیروهای غربی تحت رهبری امریکا  به افغانستان می گذرد و این کشور ...

ادامه مطلب »

چرا ما به صلح نمی رسیم ؟

به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد  رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد   جواب این ...

ادامه مطلب »

تاریخ انتخابات ریاست جمهوری نهایی شد

  افغانستان روز های دشوار ولی سرنوشت سازی را پیشرو دارد از یک سو تا هنوز نتایج انتخابات پارلمانی همگانی ...

ادامه مطلب »

جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است من به قربانت ای چه نیرنگ است از یک سال اندی بدینسو ...

ادامه مطلب »

مشکل افغانستان تنها طالب نیست

  افغانستان یکی از مناطق حساس جهان و مهم از نظر ژئوپلتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری است. که هرکدام از موقیعت ...

ادامه مطلب »

مولانا سمیع الحق پدر معنوی طالبان کشته شد

  روز گذشته مولانا سمیع‌الحق، در شهر راولپندی پاکستان در قدم اول  با ضربات چاقو و بعداً با شلیک مرمی ...

ادامه مطلب »

انتخابات ریاست جمهوری در حمل ۱۳۹۸

  در حالیکه دور سوم انتخابات پارلمانی به پایان رسیده متاسفانه بحث وگفت و گوهای مربوط به مکانیزم رای گیری ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com