خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

امتیاز طلبی و نا پاسخگوئی متخصصین دولتی

کار هر بز نیست خرمن کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن رهبران و سیاسیون که مردم ما را تشویق ...

ادامه مطلب »

۲۶ دلو روز خروج قوای شوروی از افغانستان

هرکه ناموخت ازگذشت روزگار نیز نامـوزد ز هیــچ آمـوزگـار رودکی ا از چند روز به اینطرف طی محافل و نشست ...

ادامه مطلب »

پروسه مذاکرات در قطر دیگر مرده است

به نقل از منابع معتبر پروسه صلح قطر دیگر مرده است، و از مرده نباید دیگر امیدی داشت. آنچه را ...

ادامه مطلب »

بزرگان از آن رو بزرگ جلوه می‌کنند که ما زانو زده‌ایم؛ پس بگذار که برخیزیم

در صفحات اجتماعی از درد و رنج مردم، از انتحار و انفجار، از اسیر بودن سربازان، بی عدالتی، فساد، خیانت ...

ادامه مطلب »

حکومت آنچه را که رشته بود، دوباره با دست خودش باز میکند

بار دیگر میخواهم  توجه شما را به تبصره و تحلیل مو ضوعات جلب کنم‌که چندی پیش نیز به آن اشاره ...

ادامه مطلب »

عجیب دنیای است، دنیای سیاست

گاهی زین به پشت گاهی پشت به زین یا به گفته فردوسی: چنین است رسم سرای سپَنج گهی ناز و ...

ادامه مطلب »

جمهوریت یا امارت

ما در کتاب ها خوانده بودیم و از زبان برخی از علما و شخصیت های طرفدار “امارت” شنیده بودیم که ...

ادامه مطلب »

آیا رئیس جمهور غنی محور مقاومت خواهد شد؟

در آستانه تب وتاب ها و تحولات احتمالی سیاسی  رئیس جمهور بر خلاف میل و اراده هم پیمانان کمپاین به ...

ادامه مطلب »

جایگاه صلح در شرایط بحران بی اعتمادی

افغانستان در بحران عمیق بی اعتمادی فرو رفته است. درینجا در طول سال های متمادی؛ اکثراً کلان های اقوام، اربابان، ...

ادامه مطلب »

بعد از این همه کشتن ها نوبت کیست ؟

پیام ما به جنگجویان “هرکه پا کج میگذارد، خون دل ما میخوریم ****شیشۀ ناموس عالم، در بغل داریم ما”  صائب ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com