خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

برای نجات از بحران موجود، باید کوشید

تأریخ یک بار دیگر ملت عزیز ما را با آزمونِ سختی روبرو ساخته است. در حال حاضر از یک سو ...

ادامه مطلب »

ریشه های بحران افغانستان

نخستین ریشه های درخت بحران افغانستان  در زمان تولد پا کستان جوانه زد، درست زما نیکه نما ینده افغانستان در ...

ادامه مطلب »

روی پوست پا یتخت

درین اواخر نقش هو لناک جرم وجنایت در روی پوست کابل پایتخت افعانستان همه را نگران ساخته است: -فکر میکنم ...

ادامه مطلب »

دیدگاه های من در مورد توافقنامه صلح با طالبان و نظام آینده افغانستان ِ خسته از جنگ

شرحی گذشته ی جنگی افغانستان برای هر کسی که در این خاک تولد یافته، نفس کشیده و زیسته موضوعی تکراری ...

ادامه مطلب »

سناریوی ترور زلمی خلیلزاد

بعضی از رسانه های بیرونی موضوعی را بخاطر ترور زلمی خلیل زاد مطرح کرده اند، که در آن طالبان میگویند ...

ادامه مطلب »

زلمی خلیلزاد از سفرِ که تازه آغاز کرده چه میخواهد؟

ایا دولت در قبال مردم بیدفاع که هر روز قربانی انتحاری ها می‌شوند در قبال فقر و بیچارگی مردم مظلوم ...

ادامه مطلب »

یادی از دوران کودکی

کاش میشد کوچک میشدیم باز دوباره کودک میشدیم زیری تپه، کنار ِ چشمه جای همان درخت های سابقه که تفریح ...

ادامه مطلب »

باید بپاه خیزم تا آرام شوم

ادامه جنگ، خشونت و ویرانی قرنطین بخاطر ویروس کرونا مشکلات زیادی را برای همه ما خلق کرده است. این روزها ...

ادامه مطلب »

یک خاطره

مجاهدین کابل را گرفته بودند، جنگ ها بین تنظیم ها به شدت ادامه داشت، کابل بین تنظیم های جهادی تقسیم ...

ادامه مطلب »

بازمانده ی گمنام

دیروز عصر بخاطر گرفتن سودای افطاری تا مارکت نزدیک خانه رفته بودم، کنار سرک پیرمردی را دیدم که یک پایش ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com