خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

جنایت هولناک دیگری

خون می دمد از خاک شهیدان وطن وای ای وای وطن وای وطن وای وطن وای هنوز خون های ریخته ...

ادامه مطلب »

نامه به ارگ

  این نامه را آقای غنی و صالح نخوانند ولی تنها آقای محب و فضلی بخوانند ۱-هر چند میدانم به ...

ادامه مطلب »

تعریف واقعی جمهوریت و امارت

در این روز ها ارگ ریاست جمهوری در تلاش است تا خود را حامی جمهوریت وانمود کند و یک تعدادی ...

ادامه مطلب »

افغانستان در اوج بازی های نا تمام

از چندی بدینسو تمام بازی های سیاسی و معاملات خروج نیرو های امریکایی از افغانستان و حاضر نشدن طالبان در ...

ادامه مطلب »

خطوط سرخ نشست استانبول

نشست استاونبول احتمالا با تقدیم وتاخیر در وقت معینه بر گزار شود اما انتظارات ودست اورد ها متناسب با خو ...

ادامه مطلب »

صلح با عالمی از امید ها و چالش ها

در ابتدا میخواهم یاد آور شوم که نسبت به هشت نشست گذشته قلب آسیا هیئت افغانستان در نهمین نشست قلب ...

ادامه مطلب »

جمهوریت و امارت تلاشی است برای قدرت

متاسفانه دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی، خود خواهی جاه طلبی، امارت تقلبی بشمول جمهوریت چند نفری کشور را ...

ادامه مطلب »

قولی برای سال ۱۴۰۰

(قول عشق و محبت ، مدارا ومروت) در آستانه پا یان  شب و روزهای سال ۱۳۹۹،قرار داریم اما اصلآ حالی ...

ادامه مطلب »

اجلاس ترکیه و دور نمای صلح

از آنجا ییکه مردم افغانستان تشنه صلح وآرامش هستند با شنیدن ناقوس صلح خیلی  ذوق زده میشوند وبدون در نظر ...

ادامه مطلب »

متفرق ساختن اقوام راه حل مشکلات کشور نیست

ما به سرمنزل مقصود چسان راه بریم؟ راهزن رهبر و خس‌دُزد امام است این‌جا “شهید علامه بلخی” در حوزه دیپلماسی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com