خانه » خبر و دیدگاه (برگه 3)

خبر و دیدگاه

سفرتاریخی مرزایف به تاجیکستان

جدایی دیرینه را پیوند زدند! سفر رسمی وکشوری امروز شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبیکستان به تاجیکستان؛ به دوپارچگی دوملت باهم ...

ادامه مطلب »

وفـاق ملیِ نانوشته در برابـرِ سیاست‌های ارگ

روز جمعۀ گذشته، کابل شاهد تجلیل و یادبود از دو شخصیتِ سیاسیِ کشور بود. مراسم یابود از درگذشت مارشال فهیم، ...

ادامه مطلب »

طـــنزروز به مـــناســـبت هشــتم مــارچ روز جهـــانی زن

  دســت دادن با مــرد نا محــرم   شــورای علمــای افغانســتان زنــی را به جــرم دســت دادن با مــرد نامحــرم ...

ادامه مطلب »

نیم نگاهى به نوروز در پرتو قرآن

هر ساله با فرا رسیدن نوروز، بحث حلال و حرام بودن آن در میان موافقان و مخالفانش داغ میشود. و ...

ادامه مطلب »

احمد ولی مسعود: یا همه برنده‌ایم یا همه بازنده

احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود در نخستین جشن فراغت دانشجویان دانشگاه فانوس دیروز(یکشنبه) در کابل گفت که سیاست‌های ...

ادامه مطلب »

بسته طلایی و فرش قرمز افغانستان با ناز نخره طالبان

    اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در آغاز مراسم دومین نشست «روند کابل» به منظور ایجاد اجماع منطقه‌یی و ...

ادامه مطلب »

نگاه قومى به قضایاى ملى و نگرش بدوى به پدیده هاى مدرن و مدنى

اشرف غنى طرح صلح درون قبیله ى اش را در نشست کابل نه بر مبناى منافع و مصالح ملى بلکه از منظر سودجویى هاى سیاسى و قومى ارائه نمود. بطور کل یکى از معضلات اصلى کشور ما رویکرد قومى سردمداران پشتون به قضایاى ملى و بین المللى است. و به همین دلیل است که هیچوقت ازپتانسیل ملى در جهت رسیدن به اهداف شان استفاده ننموده و توفیقى هم در هیچ زمینه نداشته اند. طور مثال، نگاه قومى به موضوع دیورند و برجسته کردن اینکه لر او بر یودى یا اینکه خط دیورند از روى سینه ى قوم پشتون گذشته آنرا نه بعنوان داعیه ى ملى بلکه در سطح یک مشکل قومى پشتونها تنزل بخشیده و این نوع نگرش باعث گردیده تا سایر اقوام خود را در آن سهیم و ذیحق ندانسته ،نه تنها خواهان آن نباشند بلکه شدیداً با الحاق آن هم مخالفت نمایند. که در سالهاى اخیر بطور شفاف مطرح گردیده. مزید بر آن، یگانه علت ایکه، افغانستان در دوره ى پساطالبان نتوانست ازفرصت هاى طلایى حضور جامعه ى جهانى بهره ى کافى را در جهت رشد، انکشاف و شگوفایى ببرد. بازهم نگرش بدوى و بومى به پدیده هاى مدرن ومدنى ومخالفت با ساز وکار هاى یک جامعه ى باز، مردم سالار و انسانى ایکه زمینه ى مشارک همه را فراهم نماید بود که از  همان آغاز توافقات بن،موضوع حق انحصارى زعامت پشتونها مطرح شد. در حالیکه حمایت جهان و انعطاف سایر اقوام در جهت عبور از بحران و رفتن به ثبات، رفاه و ترقى بود. نخبه گان پشتون در پى احیاء و اعاده ى حاکمیت سنتى شان بودند که این رویکرد عقبگرایانه و قوم محور نیل به اهداف بلند ملى را عقیم ساختکه تا هنوز در بحران دست و پا مى زنیم. تئوریسن هاى قبیله گرا، با برداشتن سود اندکى از تسلیم شدن رهبر حزب اسلامى به ارگ، چنان محاسبه نموده اند که شورشگرى در جغرافیاى پشتون نه تنها روند تثبیت حاکمیت سنتى پشتونها را بطى ساخته بلکه فرصت هاى مناسب را براى سایر اقوام در جهت ایفاى نقش پررنگ در عرصه هاى ...

ادامه مطلب »

انسانکش دوستی است یا صلح ؟

           انسانکش دوستی است                               یا                              صلح ؟ میدانیم که در افغانستان، نبود امنیت سبب سازمشکلات و ...

ادامه مطلب »

کشتار هزاران غیرنظامی طی ۱۶ سال توسط آمریکا در افغانستان

براساس گزارش‌های سازمان های حقوق بشری بین المللی و نهادهای مدنی در افغانستان، از زمان اشغال این کشور توسط ایالات ...

ادامه مطلب »

اهداف و منافع افغانستان از مشارکت در تاپی

پزوهشگر و کارشناس مسایل منطقه ای

    اخیرا  کار عملی پروژه خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان- پاکستان-هند (TAPI)، با حضور روسای جمهور و مقامات ارشد چهار ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com