خانه » آرشیو نویسنده: عبدالحی خراسانی

آرشیو نویسنده: عبدالحی خراسانی

نمایش های پوپولیستی اثر گذار نمی باشد

معادله جنگ با طالبان تروریست؛ با این نمایش های پوپولیستی و تقلید از شیوه های متعارف زباله دانی رژیم های ...

ادامه مطلب »

نگاهی به چند و چون بحران سیاسی موجود کشور

مدینه‌ی فاضله و رویا صلح افغانستان با طالبان؛ از شاهراه استراتیژیک جنگ می گذرد و هیچ راهی دیگری وجود ندارد. ...

ادامه مطلب »

ادامه استراتیژی دفاعی در برابر طالبان خیانت است

سرقومندان اعلی غلط می کند؛ ادامه استراتیژی دفاعی در برابر طالبان نه تنها اشتباه که خیانت است. امروز صفحه‌ای ارگ ...

ادامه مطلب »

بسیج ملی علیه طالبان

ایجاد ستاد مرکزی بسیج ملی علیه طالبان تحت نظارت مستقیم وزارت دفاع؛ از اوجب واجبات است. بسیج ملی مردم اگر ...

ادامه مطلب »

ضرورت تغیر مشی سیاسی و ستراتیژی جنگ

تا زمانیکه استراتیژی جنگ و مشی سیاست تغییر نکند؛ ‫ناپُلِئون بُناپارت ‬را هم در وزارت دفاع بیاورید، وضعیت تغییر نخواهد ...

ادامه مطلب »

حرکت مرموز ترزیق افکار تکرار تاریخ

مصاحبه Benon Sevan؛ کدام نکته ای مهم و خارق العادهٔ نداشت مگر نقل قول سلیمان لایق که گفته بوده است: ...

ادامه مطلب »

میخ پنجم

چو داری تو بر صدر عزت قرار بر آن میخ پنجم نظر بر گمار ملک‌الشعرا استاد خلیل الله خلیلی بزرگترین ...

ادامه مطلب »

نقدی بر نوشته‌ی تنفر انگیز آقای باری جهانی

جناب آقای باری جهانی نخست از بارگاه آفریدگار هستی، تمنا دارم که شفاء عاجل و کامل روحی و روانی و ...

ادامه مطلب »

هفت ثور

هفت ثور/ اردیبهشت ١٣۵۷؛ سرآغاز فتنه و آشوب در تاریخ معاصرافغانستان بود. دیکتاتور خبر نداشت که مأمورین( KGB)تا سطح کابینه، ...

ادامه مطلب »

آیا سونامی فروپاشی زعامت بدوی تاجیک نزدیک است؟

زلزلهٔ بحران زعامت در تاجیک‌ها کم کم دارد به طوفان سونامی و فروپاشی کامل نزدیک می شود و هر چند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com