خانه » فرهنگ و هنر (برگه 4)

فرهنگ و هنر

نبرد

هادی عروسنگ- شاعر

از گذر گاه زمان برگشته ام بارِ دیگر تا بپویم سرگذشت زنده گانی را زسر این ره پرپیچ را طی ...

ادامه مطلب »

معلم

هادی عروسنگ- شاعر

مادری دیدم دو فرزندش بدوش زان یکی بیمارو دیگر بر فروش کو وجدانی نلرزد زین قصور وحشت دور حجر بنگر ...

ادامه مطلب »

پند نغز

  تجــربـه زیــور دل پیر است پیرالگـوی صبر و تدبیراست شوروحال وتلاش نسل جوان پر انـرژی بسی فراگیر است پـند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com