خانه » فرهنگ و هنر (برگه 4)

فرهنگ و هنر

به یاد آن یار سفر کرده ، بیرنگ کوهدامنی

    از مراسم  خاک سپاری بیرنگ کوهدامنی بر می گشتم ، اندوه‌ناک و دل‌تنگ؛ مثل آن بود که پاره ...

ادامه مطلب »

نای موسیقی

  طرب در دل هوای بزم موسیقیار می‏سازد نـوای تَـن تَـنَن در دل خـیـال یـار می‏سـازد حجازواسپهان وراهوی وشور و ...

ادامه مطلب »

لکۀ ننگ

هادی عروسنگ

رهزنی امد رسید از راه دور داد زد بر او همه اهل قبور امدی از بهر چی ای نا بکار ...

ادامه مطلب »

شعر پای‌داری از کودتای ثور تا فروپاشی حکومت دست نشانده

کودتای ثور ۱۳۵۷ بیشتر ازهر زمان دیگری شعر افغانستان را به ساختار های سیاسی – ایدیولوژیک وابسته ساخت. در این ...

ادامه مطلب »

کوتاه سرودهایی از آن سال‌های دور و این سال‌های نزدیک

  شب‌نامه در امتداد فصل شب سال‌هاست که روزنامه‌یی نخوانده ام من بی‌سواد نیستم چشم‌های من با الفبای ابتذال عادت ...

ادامه مطلب »

نوخسروانی قالبی برای کوتاه سرایی

  نوخسروانی با نام مهدی اخوان ثالث چنان پیوند خورده است که خسروانی با باربد. به این مفهوم که اخوان ...

ادامه مطلب »

پیشنۀ کوتاه سرای در پارسی دری

  هرچند شماری از پژوهش‌گران نخستین نمونه‌های شعر پارسی دری را در آثاری  پس از حملۀ عرب جست و جو ...

ادامه مطلب »

سه‌گانی سعیدی بر «جانماز چینی»

   شریف سعیدی با انتشار گزینۀ شعری « جانماز چینی» چنان می‌نماید که گویی یک باره از آن همه منظومه ...

ادامه مطلب »

کوتاه سرایی‌های واصف باختری

  واصف باختری شاعر شعرهای بلند است، چه به مفهوم کمی آن و  چه به مفهوم کیفی آن. شعرهای نیمایی ...

ادامه مطلب »

جنگ نفرین شده

  ازین جنگ وازین بلوا چه حاصل ازین نفرین شـده دعوا چه حاصل ازیـن ویرانگـری، کـشـتـار مـردم ازین تـلوار خـون ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com