خانه » فرهنگ و هنر (برگه 4)

فرهنگ و هنر

نوار عربده…

فهیم فرند

چه خوشنما و رها چون صفِ صنوبر ها مجاهدان برسیدند، پشتِ سنگر ها تو گویی از افق دور، باز کرده ...

ادامه مطلب »

عید خون

  عید آمـده طالـب چـرا تشـنۀ خـون است جنگ وجدل وغارت وکشتارفزون است عـیـدانـۀ اطـفـال در ایـن دوزخ وحشـت خمپاره ...

ادامه مطلب »

بپا خیزید ای مردم

  بخاطر هفته خونین گذشته که بازهم دختران نوجوان بی گناه و بی دفاع ما آماج تروریستانِ طالبی، داعشی و ...

ادامه مطلب »

افطار خون

افراطیت که نغمۀ جنگ ساز می کند افطار را بـه خـون بشـر باز می کند ماه صیام را بکشد تا ...

ادامه مطلب »

کیش عشق

  دل فسرده یی را گر به خنده شاد کنید نشاط و جنبش و دل زندگی زیاد کنید تـرانه یی ...

ادامه مطلب »

رویای شیرین

  مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر کن دم بـه دم اشعار رنگین را نگارستان هستی ...

ادامه مطلب »

فریاد بلند

  مستم به خدا مستِ دوچشمان خمارم کاری بــه خُــمِ بــادۀ انگــور نـدارم خمخانه دل تابه ابد جوش زند جوش ...

ادامه مطلب »

جشن نوروزی

  بهار آمده عشق و طرب به ناز کنید نشـاط باده بـه فتوای دل جـواز کنید بـه روی قـلـۀ تـاریـخ ...

ادامه مطلب »

وحشت توفان

  هنوز وحشت تـوفـان و سیل در پیش است سکان کشتی به گرداب پر ز تشویش است به کشوری که ...

ادامه مطلب »

به پیشواز هشتم مارچ روز خجسته زن

هادی عروسنگ- شاعر

زن کیست؟ زن چیست؟ بس نماد پاکی وجدان زن است چهل چراغ مشعل تابان زن است پرورش گاه نخست دامان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com