خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

پند نغز

  تجــربـه زیــور دل پیر است پیرالگـوی صبر و تدبیراست شوروحال وتلاش نسل جوان پر انـرژی بسی فراگیر است پـند ...

ادامه مطلب »

همسایۀ نامرد

  هان! پاکستان وطن را سخت ویران می کند بس دغـل بازی که ایـن ملا عمران می کند خـانـه را ...

ادامه مطلب »

زینت تاریخ

  بار فرهنگ و تمدن تا که بر دوش من است یک جهان غوغا نهان درلعل خاموش منست کان گـوهـر ...

ادامه مطلب »

جیغ آزادی و پایداری

  سال نـو آمد ولی دل ها پـریشان و فگار در سر مردم نیابی صبر و آرام و قـرار زیـر ...

ادامه مطلب »

شب یلدا

  کمند زلف خـوشبو را شب تاریک یلدا کن شکوه چهرۀ خـورشید را از دل هویدا کن بیفشان نور جان ...

ادامه مطلب »

خلق خسته

  خلق خسته ز جان خـستۀ خلق وطـن چه می خواهید زپاره های دل و زخم تن چه می خواهید ...

ادامه مطلب »

بیاد پیر عشق و خرد

  خبر ناگوار درگذشت استاد براتعلی فدایی هروی را امروز جمعه ۲۶/۱۱/۲۰۲۱ مطابق ۵ قوس ۱۴۰۰ خورشیدی شنیدم؛ بدون درنگ ...

ادامه مطلب »

کاخ ظلم

  اگـر اراده کـنـیـد کاخ ظلم بـرباد است امارت شیاطین بی اسـاس وبنیاد است گـذشـت دورۀ غـار و قـرون وسـطایی ...

ادامه مطلب »

استبداد طالب

  وطن در زیـر استبداد طالب چـون جهنم شد بهشت آروزهایی به خـاک و خون مدغم شد به نام دیـن ...

ادامه مطلب »

نوای آشنا

  نـوای آشـنـا در گـوش نامحــرم نمی پیچد سرود آتشین در مغـز دود و دم نمی پیچد محبت درحضور نور ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com