خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

دشمن زن

  نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترور و وحشت تان برقرارنخواهد بود مناز طالـب وحـشی بـه تیغ عـریانت ...

ادامه مطلب »

قتل عام

  جهـان نظاره گـر قـتـل عـام انسـان است نه رحم وشفقت انسانیت چه وجدان است بـه چنگ طالـب وحشـی داده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com