خانه » آرشیو نویسنده: رسول پویان

آرشیو نویسنده: رسول پویان

عاملان مرگ

  غنی وداعش و طالب اجیر اند بـه دام فــتــنــۀ دالـر اسـیر اند نـدارد آرد شــان بـا هـم فـرقی سه ...

ادامه مطلب »

دیار خورشید

  مجموعه اشعار رسول پویان شاعر متعهد و بارسالت. جهت مطالعه اشعار به لنک زیر کلک فرمائید: دیار خورشید

ادامه مطلب »

جشن نوروز

  نوروز باستان (سال نو ۱۳۹۸ خورشیدی) بر همگان خجسته باد.     بـاز آمــد جـشـن نـوروز وطـن یـادگاری از ...

ادامه مطلب »

جنگ لعنتی

  چوب چوپان را بدست کین گرگان می دهند دشـمـنان آدمی را گـوشــت بـریان می دهند شــه کلـیــد خـانـۀ ویــرانـه ...

ادامه مطلب »

شمشیردرغلاف

  درنـده شمشیر کج در غلاف باید کرد ویا به صخره و برکُنده باف باید کرد چـرا که گردن و ...

ادامه مطلب »

بازی با خون

  تا بکـی بازیـگــران بـا خـون بـازی می کنند جای صلح وسازگاری تاخت وتازی می کنند امـن و آرامـش نـدارد ...

ادامه مطلب »

گرگ را چوپان کنند

  گرگ را درگله ها دوباره چوپان می کنند نرخ گـوشـت آدمی را باز ارزان می کنند آنچـه زیـر نـام ...

ادامه مطلب »

قرارداد امریکا با پاکستان

  جنگ طالب در حقیقت جنگ پاکـستان بود خـاک پـاکــســتان مـأوای تـرورســتان بود صلح وجنگ طالبان را مکرپاکستان شمار بیـن ...

ادامه مطلب »

آزموده را میازما

  انتخـابات دروغین ننگ آزادی شدست گویی اسـتقلال و آزادی شیادی شدست حیلۀ فرهنگ ستیزان را چرا باور کنم دور ...

ادامه مطلب »

سازهای سازگار(با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز)

کتاب موسیقی (خراسان کهن و افغانستان امروز) در ۲۳۲ صفحه با قطع وزیری در چاپخانۀ توانا، شمال پارک مسجد جامع ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com