خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

هوشدار

هادی عروسنگ- شاعر

  ای جوان دورانِ توست که بس کنی تکرار را تا نهی بر جای این چرخ، چرخ بی ازار را ...

ادامه مطلب »

گرگ را چوپان کنند

  گرگ را درگله ها دوباره چوپان می کنند نرخ گـوشـت آدمی را باز ارزان می کنند آنچـه زیـر نـام ...

ادامه مطلب »

قرارداد امریکا با پاکستان

  جنگ طالب در حقیقت جنگ پاکـستان بود خـاک پـاکــســتان مـأوای تـرورســتان بود صلح وجنگ طالبان را مکرپاکستان شمار بیـن ...

ادامه مطلب »

آزموده را میازما

  انتخـابات دروغین ننگ آزادی شدست گویی اسـتقلال و آزادی شیادی شدست حیلۀ فرهنگ ستیزان را چرا باور کنم دور ...

ادامه مطلب »

بگذار خودم باشم

  بگذار خودم باشم آفرینشگر:   صنم عنبرین ناشر:  انجمن قلم افغانستان طرح روی جلد:  سمیع حامد خطاط:  استاد هوشنگ عثمانی ...

ادامه مطلب »

بمناسبت ۴ جدى، زادروز رودکى سمرقندى

  از رودکى بعنوان پدر شعر پارسى درى یاد میشود. او با سحر کلام و سرودن شعر معروف ( بوى ...

ادامه مطلب »

سال معامله با ستمگران

  از سـالِ نو مگو که وطـن غرقِ آتش است با مرگ و زندگی به خدا در کشاکش است گـرگان ...

ادامه مطلب »

صلح ننگین

  عاملان جنگ از صلح و صـفا بیگانه اند قـاتـل خلـق خـدا، ویـرانـگـران خـانـه اند دامـن خـونین شـان تصدیـق قصـابی ...

ادامه مطلب »

رهبر دانا

هادی عروسنگ- شاعر

مصلحت ان است که خلق خفته را بیدار کرد شد طبیب عقل که هر دیوانه را هوشیار کرد معلم دانا ...

ادامه مطلب »

اخطار حادثه

امشب هوای دل شده غمبـــار ای رفیق دل خسته ام ازین در و دیوار ای رفیق گاهی زهمـرهان دورنگ و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com