خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

ناله های دل

باده گر شوی پیاله ‌و جامت شوم درد گر شوی‌ ناله‌یی‌ نایت شوم روح گر شوی نَفَسِ‌ جانت شوم جان گر شوی گفتارِ زبانت شوم آتش‌گر شوی کوره‌ی سوزانت شوم آسمان گر شوی اَبر و بارانت شوم رعد گر شوی صاعقه‌‌ افشانت شوم آفتاب گر شوی گرمای تابانت شوم مهتاب گر شوی نور درخشانت شوم لاله گر شوی ساقه‌ی سبز‌ِ‌ نامت شوم ...

ادامه مطلب »

شب یلدا

  کمند زلف خـوشبو را شب تاریک یلدا کن شکوه چهرۀ خـورشید را از دل هویدا کن بیفشان نور جان ...

ادامه مطلب »

وطن‌ام

چی کشوری بود زاداگاه‌ام تاجِ سری بود ققنوس‌ها آن‌جا آبنوس‌ها آن‌جا میهن‌ام چی جنتی بود سپیداران آن‌جا شاخ‌ساران آن‌جا قناری‌ها ...

ادامه مطلب »

کاخ ظلم

  اگـر اراده کـنـیـد کاخ ظلم بـرباد است امارت شیاطین بی اسـاس وبنیاد است گـذشـت دورۀ غـار و قـرون وسـطایی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com