خانه » فرهنگ و هنر (برگه 5)

فرهنگ و هنر

ارث نیاکان

  تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است کودک به روی نعش خون آلود مادراست این جنگ لعنتی به ...

ادامه مطلب »

عشق و ارمان

  وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند اضطراب ووحشت و تشویش مغشوشت کند شوق شادی و طرب را ...

ادامه مطلب »

باغ کهن

  عـندلـیـب دل مگـر راه چـمــن گم کرده است شـاخۀ شمشاد و بـوی نسـتـرن گم کرده است لانـۀ ویــرانـه در ...

ادامه مطلب »

پرفشانی دل

  هوای مشک به دل آهوی ختن دارد خرام ناز به دشت و کُه و دمن دارد مـۀ سـیام رُخ ...

ادامه مطلب »

انجینیر خلیل الله رووفی شاعر عاطفه ها و زبان

پس از این، گاه‌گاهی بر دیوار خانهٔ مجازی ام تصویرهایی از شخصیت‌هایی را خواهم آویخت که رابطهٔ روحی و عاطفی ...

ادامه مطلب »

آشنائی نیست

دلم زچشمۀ خورشید خـــاوران خالیست شفق زصاعقـــۀ نور کهکشان خالیست شکسته زورق دریا ونا خـــــدائی نیست زباد شــــرطهء امیــــــد بادبان ...

ادامه مطلب »

سر فراز

هادی عروسنگ- شاعر

به کمان پشت تا چند نگهی تو بر زمین است بنگربه سوی خورشید که همیشه اتشین است سر خود بلند ...

ادامه مطلب »

بلبل عشق و طرب

  نـوا از سـیـنــۀ آتـشـفـزای نی زنــد فـوران نیستان آتشی افروخته گویی در دل دوران ز نـای مـولـوی آتـش فـتــاده ...

ادامه مطلب »

امید و پایداری

  صلح آمریکا و پاکستان بسـی ننگین بُوَد سلطۀ طالب به میهن فاسد و چرکین بُوَد دید پاکستان بسوی آب ...

ادامه مطلب »

مکتب هنری هرات

  دبسـتـان هـریـوا صـنعـت اسـتاد آوردست نگارسـتان رنگین نقـش‏ها بر یاد آوردست هنرمندان پیشین خراسان در جهـان رنگ ز مینیاتور، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com