شعر

نظم انسانی

 

شیشۀ عمر زمین در دست حرص قدرت است

تا که در دوران ما جنگ اتم در سـرعت است

پیره بارزنگی بـه درب بانک مالی خفـته است

انحصارات درخت چـل صـدا بی بـرکت است

موج سـربازان و تجهیزات جنگی هـر طـرف

بهـر نابـودی انسـان و زمیـن در حـرکت است

جـنــگ ســوم بهــر تقـسـیـم مـنــافـع می شـود

دار و نادار ملل در حال چور و سـرقت است

خـنجـر افـراطـیــت را بهـر سـرکــوب آورنـد

خون مـردم در گلـوی مافیا چون شربت است

بـیش از نیم قـرن میهـن را در آتـش سـوخـتند

ماجـرای جنگ تحمیلی بـه عـالـم عبرت است

طـرح پاکـستان و امریکا بلای چند سـر است

بی خرد طالب درین بازی قـدرت لعبت است

مـرکـز مشکـوک و بـس نا آشنایی سـاخته اند

داســتان سـاخـت مـلا هیبت الله غـیـبـت است

دره و شلاق و چوب ظالمان جو ر و جفاست

ایـن نـه آرامی و امـنیت که اوج محـنت است

سـلطۀ فـاشـیـزم و استبداد قـومی باطل اسـت

کل ایـن رفـتــار بهـر نـسـل انسـان ذلت است

زن را محـروم ز حـق کار و تعلـیم کـرده اند

این خلاف عقل واسلام وحقوق وحکمت است

بـهــــر آزادی و آبـادی و تــنـــویـــر وطـــن

مرد و زن آمادۀ هـرگونه کار و خدمت است

نیست فـرقی بین مـرد و زن در فکر و عمل

محتوای ایـن تعـاون در حـقوق شـرکت است

ظلم ظالم  از شجاعت از کرامت خارج است

رحم برهمنوع وبرجانداروبیجان جرأت است

تار و پـود نظـم انـسانی دریـن عـصر نـویـن

اصل قـانـون و حـقـوق انتخاب و الفت است

10/4/2023

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا