شعر

پند نغز

  تجــربـه زیــور دل پیر است پیرالگـوی صبر و تدبیراست شوروحال وتلاش نسل جوان پر انـرژی بسی فراگیر است پـند ...

ادامه مطلب »

سربازِ وطن‌ام

بخشِ ششم   آه ای سرباز، ای خفته‌یی شهرِ سکوت دی شهرِ من زنده بود که تو بودی خُفته هیچ‌ ...

ادامه مطلب »

همسایۀ نامرد

  هان! پاکستان وطن را سخت ویران می کند بس دغـل بازی که ایـن ملا عمران می کند خـانـه را ...

ادامه مطلب »

زینت تاریخ

  بار فرهنگ و تمدن تا که بر دوش من است یک جهان غوغا نهان درلعل خاموش منست کان گـوهـر ...

ادامه مطلب »

وصیت نامه لیونى باباى فرارى

چرخ بالِ مرا سوى بخارا نبرید! گر خوست نه، پس دوبى زیبا ببرید یا بوت مرا ز دلکشا باز آرید ...

ادامه مطلب »

ناله های دل

باده گر شوی پیاله ‌و جامت شوم درد گر شوی‌ ناله‌یی‌ نایت شوم روح گر شوی نَفَسِ‌ جانت شوم جان گر شوی گفتارِ زبانت شوم آتش‌گر شوی کوره‌ی سوزانت شوم آسمان گر شوی اَبر و بارانت شوم رعد گر شوی صاعقه‌‌ افشانت شوم آفتاب گر شوی گرمای تابانت شوم مهتاب گر شوی نور درخشانت شوم لاله گر شوی ساقه‌ی سبز‌ِ‌ نامت شوم ...

ادامه مطلب »

شب یلدا

  کمند زلف خـوشبو را شب تاریک یلدا کن شکوه چهرۀ خـورشید را از دل هویدا کن بیفشان نور جان ...

ادامه مطلب »

خلق خسته

  خلق خسته ز جان خـستۀ خلق وطـن چه می خواهید زپاره های دل و زخم تن چه می خواهید ...

ادامه مطلب »

وطن‌ام

چی کشوری بود زاداگاه‌ام تاجِ سری بود ققنوس‌ها آن‌جا آبنوس‌ها آن‌جا میهن‌ام چی جنتی بود سپیداران آن‌جا شاخ‌ساران آن‌جا قناری‌ها ...

ادامه مطلب »

بیاد پیر عشق و خرد

  خبر ناگوار درگذشت استاد براتعلی فدایی هروی را امروز جمعه ۲۶/۱۱/۲۰۲۱ مطابق ۵ قوس ۱۴۰۰ خورشیدی شنیدم؛ بدون درنگ ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com