شعر

رویای شیرین

  مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر کن دم بـه دم اشعار رنگین را نگارستان هستی ...

ادامه مطلب »

فریاد بلند

  مستم به خدا مستِ دوچشمان خمارم کاری بــه خُــمِ بــادۀ انگــور نـدارم خمخانه دل تابه ابد جوش زند جوش ...

ادامه مطلب »

جشن نوروزی

  بهار آمده عشق و طرب به ناز کنید نشـاط باده بـه فتوای دل جـواز کنید بـه روی قـلـۀ تـاریـخ ...

ادامه مطلب »

وحشت توفان

  هنوز وحشت تـوفـان و سیل در پیش است سکان کشتی به گرداب پر ز تشویش است به کشوری که ...

ادامه مطلب »

به پیشواز هشتم مارچ روز خجسته زن

هادی عروسنگ- شاعر

زن کیست؟ زن چیست؟ بس نماد پاکی وجدان زن است چهل چراغ مشعل تابان زن است پرورش گاه نخست دامان ...

ادامه مطلب »

ارث نیاکان

  تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است کودک به روی نعش خون آلود مادراست این جنگ لعنتی به ...

ادامه مطلب »

عشق و ارمان

  وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند اضطراب ووحشت و تشویش مغشوشت کند شوق شادی و طرب را ...

ادامه مطلب »

باغ کهن

  عـندلـیـب دل مگـر راه چـمــن گم کرده است شـاخۀ شمشاد و بـوی نسـتـرن گم کرده است لانـۀ ویــرانـه در ...

ادامه مطلب »

پرفشانی دل

  هوای مشک به دل آهوی ختن دارد خرام ناز به دشت و کُه و دمن دارد مـۀ سـیام رُخ ...

ادامه مطلب »

انجینیر خلیل الله رووفی شاعر عاطفه ها و زبان

پس از این، گاه‌گاهی بر دیوار خانهٔ مجازی ام تصویرهایی از شخصیت‌هایی را خواهم آویخت که رابطهٔ روحی و عاطفی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com