خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار

آرشیو نویسنده: محمد عالم افتخار

کَسِ خط ندان و خط نخوان؛ آدم ماقبل تاریخ است

                                            (اهدای عامِ آموزش خواندن و نوشتن)   در میان هزاران و ...

ادامه مطلب »

آذرخشی که در پنجاهمین سالمرگ مادرم؛ درخشید

                          «امر قدسی» عینی و اینجهانی است؟    مادرم؛ ...

ادامه مطلب »

سایت «سپیده دم» و شانس بازخوانی اسطوره ها

  سایت وزین و پر غنای «سپیده دم» با چاپ مقاله (کرونا اگر آدم ها را نکشد؛ سر عقل می ...

ادامه مطلب »

کرونا؛ آدم ها را اگر نکُشد؛ سرِ عقل می آورد!

  با نظر داشت بی قراری برخی دوستان که من (چرا “مقدمات” را کش می دهم  و خودِ “تئوری های ...

ادامه مطلب »

آنچه «افزوده تکاملی» بر نیاز های «تنازع بقایی» بشر افـزود

                          (مقدمانی بر تئوری های پساکرونایی ـ ۶)                                              ************** در آغاز کلام؛ نسبت فاجعه ترور زبونانه مولوی داکتر ایاز نیازی ...

ادامه مطلب »

«حافظه تاریخی» گمشده به آدمی باز گردانیده می شود

                                (مقدماتی بر تئوری های پساکرونایی ـ ۵)   پیشاپیش پارچه طنزی (شفاف سازی تماس تلفنی با ...

ادامه مطلب »

افزودهء تکاملی؛ که بشر را بیمار کرد

                                                (مقدماتی بر تئوری های پسا کرونایی – ۳)   بنابر ثقلت نسبی این بحث و فشار های جانفرسای قرنطین ...

ادامه مطلب »

آیا کرونا؛ بشر را به گونه ای؛ گرفتار «تنازع بقا» مبدل خواهد کرد؟

                       (مقدماتی بر تئوری های پسا کرونایی ـ ۲)   اصل «تنازع بقا» به مثابهء دینامیزم مسلم و خواه ناخواه ...

ادامه مطلب »

آدمی؛ محتاج خودشناسی و جهان شناسی در «تنازع بقا»

             (مقدماتی بر تئوری های پساکرونایی)   تعیین اینکه اینجا و آنجا تا چه حد ...

ادامه مطلب »

کُرُونا؛ ذرهِ عالمگیر که جهانبینی و جهانشناسی ما را دگرگون میکند!

  طبیب هموطن ما دکتور واصل که در فرانسه کار و زندگی میکند؛ فعالیت روشنگرانه بهداشتی در رسانه ها نیز ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com