خانه » آرشیو نویسنده: عارف پژمان

آرشیو نویسنده: عارف پژمان

شب یلدا و قامت خمیده ی برف…!

ندیده بود کسی، جامه ء دریده ی برف نشسته زاغ به چشمان آرمیده ی برف! به امتداد نگاهت، چو ابر ...

ادامه مطلب »

شادروان زریاب، نویسنده‌ای پرامید بود

مرگ این یل، به همه کوه و کمر باید گفت به خراسان، به توران و طبر ، باید گفت بهمن ...

ادامه مطلب »

حیدری رفت و جوانمردی، ازین گیتی، رفت

      داس مرگ که امروز گندم همیشه بهار حیدری وجودی را ربود، دنیا را بر سرم خراب کرد. ...

ادامه مطلب »

نگر ، به التماسِ هراسانِ گرگ در مرداب

  دماکراسی وحشت ، بیوگرافی این خیل دربدر چون است چرا سیاه، شناسنامه اش، صورت اوست و رنگ پوست ، ...

ادامه مطلب »

تهنیت نوروز و پیشکش شعری تازه

        کابل و غارتگران بهار …..! این سرگذشتِ سرخ، بهاری به خود ندید این قامتِ بلند، قراری ...

ادامه مطلب »

شب یلدا و دلتنگی چهل ساله ….!

  شب یلدا که به رخ آب زنی، پاور چین عکس و آیینه، ز دیوار، بیفتد پائین واپسین آتش سیگار ...

ادامه مطلب »

خاموشی مظاهر مصفا، سیاهپوشی قصیدهء فارسی

     دلهره، افشرد گلوی سخن زلزله، افتاد به کوی سخن آینه ، در کوچه ندارد به یاد اینهمه آژنگ به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com