خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف عرفان

آرشیو نویسنده: محمد عارف عرفان

بازتاب فساد وجنایت رژیم اشرف غنی در رسانه های جهان

پردازش جنایت وفساد رژیم دکتر غنی مثل شعله های آتش فشان ،تا تاریخ است از اعماق زمین فوران خواهد کرد.تبعات ...

ادامه مطلب »

چشم انداز تجاوزمستقیم پاکستان بر افغانستان

پاکستان درامتداد چهاردهه تجاوزات ومداخلات سیاسی ونظامی در کشور واشغال افغانستان بوسیله نیروهای نیابتی طالبانی، اخیرأ بطور مستقیم افغانستان را ...

ادامه مطلب »

تصمیم تجاوز آمریکا قبل از۱۱سپتامبر وانگیزه تسلیمی افغانستان

در تحت تابش خورشید حقیقت ومدارک تاریخی میتوان به این باور رسید که ایالات متحده آمریکا،قبل از مهندسی جنایات یازدهم ...

ادامه مطلب »

راهکاری بسوی نجات افغانستان

نویسنده و تحلیل گر

ابر های سیاه وخونچکان حال تمامی قلمرو سیاسی افغانستان را پوشانیده است.به دنبال تسلیمی وواگذاری صدها ولسوالی در افغانستان که ...

ادامه مطلب »

بـازی شــطـرنـج روســیـه در افـغــانـســتـان

افغانستان در امتداد چهار دهه بحران مهندسی شده و خونین وارد جدید ترین فصل یخبندان سیاسی می گردد.صید تیر خوردهٔ ...

ادامه مطلب »

افغانستان در پرتگاه بزرگترین طوفان سیاسی

گرد باد های برخاسته از فروپاشی وسقوط بیش از بیست ولسوالی طی یک ماه اخیر خط پیکان وشتاب فروپاشی پایه ...

ادامه مطلب »

نهم می شکست فاشیسم هیتلری وراز های ناگفته جنگ دوم جهانی

  نهم می مصادف است با هفتادوپنجمین سالروز شکست مرگبارفاشیسم هیتلری وپایان جنگ دوم جهانی به مثابه وحشتناک ترین حادثه ...

ادامه مطلب »

کارگران نفت وگازشبرغان را اززیرچرخ آسیاب دولت باید نجات داد

اخیرأ سران دولت افغانستان، دریک روش کاملآ ستمگرانه، بینواترین بخشی از کارگران وکارمندان نفت وگازشبرغان (به تعداد۵۱۲ تن ازکارگران و ...

ادامه مطلب »

سیمای کارمل دربرابرتابش حقیقت زمان

  ببرک کارمل گُهرنایاب و ناشناخته ایست که پس از همه طوفانها در برابرنورخورشید حقیقت میدرخشد.دست یابی به رموز های ...

ادامه مطلب »

فرجام تلخ هپیمانی کردها با آمریکا در سوریه

تاریخ مبارزات آزادی‌ خواهانه و استقلال طلبانهٔ خلق‌های ستمدیده و آوارهٔ کُرد با تاریخ خیانت رهبران کاخ سفید عجین شده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com