خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف عرفان

آرشیو نویسنده: محمد عارف عرفان

استاد جلال در آزمونگاه جامعه

وقتا که از درون نظام استبدادی وتلاطم ظلم وصحرای وحشت صدای آزادی ونعره دادخواهی ازگلوی استاد جلال برخاست ،سکوت جامعه ...

ادامه مطلب »

رخداد ششم جدی درآیینهٔ رسانه های جهان

-نورمحمدتره‌کی روز های نزدیک به قتل اش، از اتحاد شوروی درخواست کمک نظامی کرد؛ -امین جاسوس سیا بود؛ -حفیظ الله ...

ادامه مطلب »

ببرک کارمل درخشانترین ستارهٔ رزم در آسمان افغانستان

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} درست بیست و پنج سال قبل کاخ سرافراز و شکوهمند تاریخ که در سیمای ببرک کارمل تبلور داشت،از فراز ...

ادامه مطلب »

هوشداراتحادیهٔ اروپابه دولت پاکستان

اتحادیه اروپا پاکستان را ‌نسبت به پامال شدن حقوق بشر در آنکشور هوشدار داد. پاکستان با توجه به هزینه های ...

ادامه مطلب »

سقوط مرگبار افغانستان در دامان فقر وگرسنگی

در نتیجه تجاوزجنایتکارانه ایالات متحده آمریکا واشغال افغانستان،مصیبت های بزرگی بر سرزمین مان چیره شده و پس از تسلیمی افغانستان ...

ادامه مطلب »

بازتاب فساد وجنایت رژیم اشرف غنی در رسانه های جهان

پردازش جنایت وفساد رژیم دکتر غنی مثل شعله های آتش فشان ،تا تاریخ است از اعماق زمین فوران خواهد کرد.تبعات ...

ادامه مطلب »

چشم انداز تجاوزمستقیم پاکستان بر افغانستان

پاکستان درامتداد چهاردهه تجاوزات ومداخلات سیاسی ونظامی در کشور واشغال افغانستان بوسیله نیروهای نیابتی طالبانی، اخیرأ بطور مستقیم افغانستان را ...

ادامه مطلب »

تصمیم تجاوز آمریکا قبل از۱۱سپتامبر وانگیزه تسلیمی افغانستان

در تحت تابش خورشید حقیقت ومدارک تاریخی میتوان به این باور رسید که ایالات متحده آمریکا،قبل از مهندسی جنایات یازدهم ...

ادامه مطلب »

راهکاری بسوی نجات افغانستان

نویسنده و تحلیل گر

ابر های سیاه وخونچکان حال تمامی قلمرو سیاسی افغانستان را پوشانیده است.به دنبال تسلیمی وواگذاری صدها ولسوالی در افغانستان که ...

ادامه مطلب »

بـازی شــطـرنـج روســیـه در افـغــانـســتـان

افغانستان در امتداد چهار دهه بحران مهندسی شده و خونین وارد جدید ترین فصل یخبندان سیاسی می گردد.صید تیر خوردهٔ ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com