خانه » خبر و دیدگاه (برگه 5)

خبر و دیدگاه

عوامل خارجی پیشروی سریع طالبان در ولایات شمال افغانستان چیست؟

  عوامل خارجی سقوط پی در پی ولسوالی ها در ولایات شمال افغانستان یکی از نکات بحث برانگیر و قابل ...

ادامه مطلب »

مسلمانان نادان نبودند

   اِمداد مسلمانان در تمدن جهانی یک دوست جوان به من نوشت که یک کتاب را زیر عنوان انسان خِردمند ...

ادامه مطلب »

عوامل پیشروی سریع طالبان در ولایات شمال افغانستان چیست؟

  سقوط دراماتیک و سریع ولسوالی ها در ولایات شمال بدست طالبان امر تصادفی و کار یک شبه نیست. برخی ...

ادامه مطلب »

ادامه استراتیژی دفاعی در برابر طالبان خیانت است

سرقومندان اعلی غلط می کند؛ ادامه استراتیژی دفاعی در برابر طالبان نه تنها اشتباه که خیانت است. امروز صفحه‌ای ارگ ...

ادامه مطلب »

کرونا و فروریزی دیوار های قوانین علمی و فلسفی

  ویروس کرونا یا کوید۱۹ از دو سال بدین سو کاخ شکوهمند و استوار ارزش های بزرگ و مشترک فرهنگ ...

ادامه مطلب »

سفر رئیس جمهور غنی به واشنگتن

  سفر آقای غنی به امریکا در شرایط حساس و سرنوشت سازی صورت گرفت که افغانستان نقطۀ عطفی را پشت ...

ادامه مطلب »

ضرورت ایجاد شورای دفاع از افغانستان و حمایت ازنیرو‌های امنیتی ملی

فردین برمکی کشور روزهای سختی پیش رو دارد. بازدهی سیاست‌های تضعیف نظام‌مند پتانسیل‌های دفاع ذاتی کشور در بیست سال مابعد ...

ادامه مطلب »

بسیج ملی علیه طالبان

ایجاد ستاد مرکزی بسیج ملی علیه طالبان تحت نظارت مستقیم وزارت دفاع؛ از اوجب واجبات است. بسیج ملی مردم اگر ...

ادامه مطلب »

تبصره ی بر سفر هیئت ۶۰ نفری افغانستان به امریکا

همه میدانیم که هفتۀ گذشته جناب رئیس جمهور آقای غنی در راس یک هیئت عالیرتبه عازم امریکا شدند. گفته میشود ...

ادامه مطلب »

این همه تاختن ها بجای پاکستان چرا بر آمریکا نه

  از تاختن از پاکستان کاست  و بر تاختن به آمریکا افزود امریکا است که به این ملت با عزت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com