خانه » خبر و دیدگاه (برگه 5)

خبر و دیدگاه

دلیل بحران در افغانستان

هر کس میکوشد دلیلی را برای سقوط افغانستان از دست رفتن تمام دستاورد های انکشور بیابد. افغانستان حال تنها کشور ...

ادامه مطلب »

خیال باطل دموکراسی بدون تفکر وسیاست دموکراتیک

آنچه درخشکیدن وشکست دموکراسی نقش اصلی را بدوش داشته است، نازایی فرهنگ دینی ـ قبیله یی است، که ظرفیت جذب ...

ادامه مطلب »

هر روز فاجعه بزرگتر و مصیبت ها افزونتر می شوند

هزاران دریغ و درد که شکست های پیهم جگرسوز هرگز شکست ما را نشکست و حالا هم از شکسته ترین ...

ادامه مطلب »

کتاب سبز

مدخلی بر » کتاب سبز « کتاب سبز ! گونه ای ازآموزه های سلوکی اخالاق تطبیقی است برای انسانهای هوشمند ...

ادامه مطلب »

روشنگریِ دینی و چگونگی آن

هیچ گونه روشنگری در سرزمین‌های ما بدون روشنگری در زمینه‌ی دین به جایی نمی‌رسد، و بل‌که روشنگری در این زمینه ...

ادامه مطلب »

فریب حکومت همه شمول

یک عده زیاد مردم بدون تعمق بر حکومت همه شمول تاکید می کنند که همه اقوام و شهروندان شیعه و ...

ادامه مطلب »

از اشرف غنی متفکر تا ملا غنی تاثیرگذار

بنگاه های مافیایی و دلالان سرمایه قیامت می کنند دلالان و مافیا های رسانه ای در غرب هر از گاهی ...

ادامه مطلب »

آزادی زنان

  آزادی زنـان وطــن افـتــخـار ماسـت کسب حقوق حقۀ زن ها شعار ماست نسـل بـشر که زادۀ دامـان مادر است ...

ادامه مطلب »

آیا می توان طالبان وحشی را متمدن ساخت؟

درین روز ها که لشکر خون آشام های وحشی پاکستانی با چهره های ترسناک، بویناک و مجهز با پیشرفته ترین ...

ادامه مطلب »

نشانه های قوم گرایی در اسلام قومی و قبایلی

در مقالۀ «منشاء زن ستیزی در اسلام» آموختیم که اسلام امروزی مانند نُقل کمبار، زیر بنا قوم گرایی است و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com