خانه » فرهنگ و هنر (برگه 7)

فرهنگ و هنر

تنبان از جان میکشد

حاصل عمرش تعصب، آه و افغان میکشد دوستم مارشال شده، احمدزی تنبان میکشد نیکرش همرنگ دستار زرد، رنگ هندویی پیرهن ...

ادامه مطلب »

آواز دل

  دل بـه هـر حالی که دارد شـادمانی می کند در زمسـتان چون بهـاران گلفـشانی می کند تیرماهان تیرگان راجشن ...

ادامه مطلب »

نور تمدن

  جهـان ز دانش و نـور تمدن آباد است برای تجـربـه تاریـخ پر ز اسناد است بشر گذشته ز ادوار ...

ادامه مطلب »

هموطن کشته شوی

  تاکه خوابی هموطن، کشته شوی، کشته شوی طعمه دژخیمان قرن، برده شوی، برده شوی گه مجاهدین شکافد سینه ای ...

ادامه مطلب »

در تلاطم اندیشه

هادی عروسنگ- شاعر

  زمانی کاوشِ باور و دین است فقط راهِ نجات ما همین است بس است پیوندبه آن تن پوش کهنه ...

ادامه مطلب »

نگر ، به التماسِ هراسانِ گرگ در مرداب

  دماکراسی وحشت ، بیوگرافی این خیل دربدر چون است چرا سیاه، شناسنامه اش، صورت اوست و رنگ پوست ، ...

ادامه مطلب »

حرمت انسان

  جهـان بـه پنجۀ دژخیم جور و بیداد است به هرطرف نگری جیغ ودادوفریاد است فـشار فـقـر و فـلاکت ز ...

ادامه مطلب »

عید آزادی وطن

  عیدسـت تا که دل بـه دل گفتگو کند یک بوسـه یی ز کنج لبی آرزو کند اقوام و دوستان ...

ادامه مطلب »

تابکی می‏کُشید؟

  تا بکی در زیـر نام صلح انسـان می کشی مردم بیچاره و مسکین و حیران می کشی داکنر و ...

ادامه مطلب »

افـق ولوله ها خاموش است

  دل خود را به تماشای کـدامین چمنی شاد کنم ، که چمن درچمنِ خاطره هایم درمسیرعطش بادیه ها سوختـه ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com