خانه » فرهنگ و هنر (برگه 8)

فرهنگ و هنر

درخت تلخ

هـنوز خاطرۀ عشـق و زندگی بـاقـیسـت سـرود تـازه گل نــوبهــار دل بـاغـیـست ز دیدگان هـریرود شور دل جاری است به ...

ادامه مطلب »

تاثیر شعر در روان انسان

  بحث از چیستی شعر، بحث دشوار و به اعتبار دیگر غیر ممکن می باشد ، چرا که تا کنون ...

ادامه مطلب »

خط ســـــرخ

خطِ سرخ سرمـــــــد آزادگـان شاخصِ مستحکم آزادگی ست امتــــدادش درگـذرگاه حوادث زندگی سازوتزلـــــزل نا پذیر یادگارش درحصارشامخ اسطـوره ها بی ...

ادامه مطلب »

نگرشی بر بینش‌های سوررئالیستی در غزل‌های بیدل

یاد دهانی: « نگرشی بر بینش‌های سور ریالستی در غزل‌های بیدل» نام نوشته‌یی است از دوست ارجمند، نویسنده و استاد ...

ادامه مطلب »

سرگذشت زبان فارسی در صد سالِ پسین

به‌تازگی کتابی با عنوانِ «سرگذشتِ زبانِ فارسی در صد سالِ پسین در افغانستان و تاجیکستان» به دست‌ام رسیده است. نویسنده‌ی ...

ادامه مطلب »

روح اهریمنی

  زمیـن بـه پنجـۀ لـرزان اژدر بـیـم است لگام گـیـتی بـه دسـتان آز دژخـیـم است زبسکه مخفی وچالاک می پرد ...

ادامه مطلب »

فریاد سوگ

  به هر طرف نگری رنج وماتم فرد است دل غـمیـن بشـر پـاره پـاره از درد است مـرض بهـم زده ...

ادامه مطلب »

جنگ نا روا

کنم ظلمُ ستم های، ستمگر بر ملا امروز تمامی کشتُ خون رابرشمارم برشما امروز فسا دو رشوه ودزدیی اموا لی ...

ادامه مطلب »

حضور بهار

  دل بهار پر از درد و وحشت و خون است زبسکه مردن وکشتار وسوگ افزون است نگاه خــاک و ...

ادامه مطلب »

صلح امریکا و پاکستان

  جنگ وخون تاکی جهادِ اکبر است بـازی فـوتـبـال طالب بـا سَر است زیــر نـــام واژۀ و لـفــظ جــــهـاد دست ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com