خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

چرا هویت افغانی برای تاجیکان ، هزاره ها وازبکها ننگ است

  زیرا حاکمان و رهبران افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت ودستینه توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ...

ادامه مطلب »

درک نادرست از میهن دوستی

درنگرش وبررسی این جستار، ما مناسبت های ناهمگونِ بینش برخی ازافراد جامعه ما را درباره  درک نادرست میهن دوستی ، ...

ادامه مطلب »

آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟

رهبران وحاکمان افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت ودستینه توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ، جهت استقرار ...

ادامه مطلب »

تاریخچه افغان، اهداف واستقرارحاکمیت سیاسی آنها

افغانستان کشوری است که درجغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند : تاجیکان ، ازبکها ، هــزاره ها وافغانهـا … ...

ادامه مطلب »

قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی ، به بهانۀ انتحاروانفجار

اجرای برنامه های انتحاری یاخودکشی درافغانستان بوسیله عمال رژیم اشرف غنی ــ کرزی ، یکی از اساسی ترین راهکار پنهانی ...

ادامه مطلب »

پاسخ به سخنان گند گلبدین حکمتیار

قرآن کریم جهت هدایت کردن مومنان به راه مستقیم ، درباره انتشارتهمت وبهتان ــ هرزگی ، فحشا وفجوردرمیان اهل ایمان ...

ادامه مطلب »

ادعاءِ گرفتن استقلال افغانستان از انگلیسها ، نادرست ودروغ محض است

                  واژه استقلال درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ...

ادامه مطلب »

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

مردم خوب می دانند که دولت آمریکا برای تقویه روحی وروانی رژیم پوشالی اشرف غنی احمدزی ، گلبدین حکمتیاررا به ...

ادامه مطلب »

آیا قاتلان اصلی مردم ما پشتون ها هستند؟

شهروندان گرامی  آیا گاهی به این فکر رسیده اید که قاتلان اصلی مردم ما درافغانستان که ها اند  ؟ که ...

ادامه مطلب »

فرآیند پیدایی جنبش طالبان افغان وتداوم استقرارحاکمیت سیاسی قبیله در چهره اسلام ستمگستر

ازفرآیند دونیم قرن فرمانروایی شؤونیزم قبیله افغان وبویژه ازدورۀ امیرعبدالرحمان جبار وآدم کُش و نادر خان غدارآموخته آمدیم . ودیدیم که چگونه حاکمان قبیله ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com