خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو (برگه 2)

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

عشق

همان گونه ای که سیری وگرسنگی همچو سهش وشوری از مغز می آغازد به معده می فشارد  ، جوشش وخروش ...

ادامه مطلب »

ارزش تاریخی و جغرافیای سیاسی و فرهنگی خراسـان

  شناخت و آموزش ارزشهای تاریخی و فرهنگی مردم ایران کهن و خراسان بزرگ ، یکی ازمهمترین وپراهمیت ترین رسالتی ...

ادامه مطلب »

جشن نوروز زایندۀ همبستگی ودوستی

با ادای ادب اجازه می خواهیم که جشن جهانی نوروز را بمرتبۀ یکی از مناسبت های جهانی و فرهنگی وهمگرایی ...

ادامه مطلب »

چرا هویت افغان قابل قبول نیست؟

چرا هویت افغان قابل قبول نیست ومردم بومی این سرزمین از پذیرفتن آن شرم دارند و اباء می ورزند. زیرا ...

ادامه مطلب »

اراده یقین درونی وعمل بیرونی

تا خم نشوید کسی نمی تواند سوارتان شود… “مارتین لوترکینگ” اراده درفرهنگ فارسی به مفهوم : خواستن ،  میل ، نیت واختیار…، ...

ادامه مطلب »

استقرارنظام پارلمانی در افغانستان همزیستی ملی ، آزادی وامنیت را بوجود می آورد

نظام پارلمانی ایکه مردم ما خواستار آن می باشند، ودر کشور های جهان پیشرفته  تجربه گردیده ، گونه ای ازفرمانروایی ...

ادامه مطلب »

مولفه‌های تغییر حاکمیت سیاسی شؤونیسم قبیله افغان به نظام پارلمانی

مردم ما آگاه اند که  ساختار “حاکمیت سیاسی شؤونیسم قبیله افغان” که در رأس آن دولت اشرف غنی احمد زی ...

ادامه مطلب »

هویت باستانی نیاکان

بیان تاریخ و هویت سرزمین ایران بزرگ (افغانستان، تاجیکستان، ایران کنونی و ازبکستان) برای پارسی زبانان

ادامه مطلب »

چند نکته پیرامون ازدواج

ازدواج یا ایجاب و قبول اتمام سوگند و پیمان مشترک زندگی زناشویی، میان زن و مرد است. که بر اساس سنتهای ...

ادامه مطلب »

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی

تارنمای سرزمین آریان   هدف اساسی نشریه ” سرزمین آریان ”  روشنگری برای همبستگی ، همزیستی ، دوستی وانسانگرایی است ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com