خانه » آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو (برگه 3)

آرشیو نویسنده: دکتر بصیر کامجو

آیا هویت افغان دارای این مفاسد اخلاقی نیست ؟

پژو هشکر و دانش اندیش

رهبران وحاکمان افغان بنسبت پیشبرد سیاست جنگ وجنایت ودستینه توافقات خاکفروشانه با انگلیسها ونهاد های سرمایه جهانی ، جهت استقرار ...

ادامه مطلب »

تاریخچه افغان، اهداف واستقرارحاکمیت سیاسی آنها

پژو هشکر و دانش اندیش

افغانستان کشوری است که درجغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند : تاجیکان ، ازبکها ، هــزاره ها وافغانهـا … ...

ادامه مطلب »

قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی ، به بهانۀ انتحاروانفجار

پژو هشکر و دانش اندیش

اجرای برنامه های انتحاری یاخودکشی درافغانستان بوسیله عمال رژیم اشرف غنی ــ کرزی ، یکی از اساسی ترین راهکار پنهانی ...

ادامه مطلب »

پاسخ به سخنان گند گلبدین حکمتیار

پژو هشکر و دانش اندیش

قرآن کریم جهت هدایت کردن مومنان به راه مستقیم ، درباره انتشارتهمت وبهتان ــ هرزگی ، فحشا وفجوردرمیان اهل ایمان ...

ادامه مطلب »

ادعاءِ گرفتن استقلال افغانستان از انگلیسها ، نادرست ودروغ محض است

پژو هشکر و دانش اندیش

                  واژه استقلال درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ...

ادامه مطلب »

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

پژو هشکر و دانش اندیش

مردم خوب می دانند که دولت آمریکا برای تقویه روحی وروانی رژیم پوشالی اشرف غنی احمدزی ، گلبدین حکمتیاررا به ...

ادامه مطلب »

آیا قاتلان اصلی مردم ما پشتون ها هستند؟

پژو هشکر و دانش اندیش

شهروندان گرامی  آیا گاهی به این فکر رسیده اید که قاتلان اصلی مردم ما درافغانستان که ها اند  ؟ که ...

ادامه مطلب »

فرآیند پیدایی جنبش طالبان افغان وتداوم استقرارحاکمیت سیاسی قبیله در چهره اسلام ستمگستر

پژو هشکر و دانش اندیش

ازفرآیند دونیم قرن فرمانروایی شؤونیزم قبیله افغان وبویژه ازدورۀ امیرعبدالرحمان جبار وآدم کُش و نادر خان غدارآموخته آمدیم . ودیدیم که چگونه حاکمان قبیله ...

ادامه مطلب »

جنبش آزادیخواهی هزاره جات ( ۱۸۹۱- ۱۸۹۳م)

پژو هشکر و دانش اندیش

مردم هزاره که آمیزۀ  از نژاد مغول و تاجیکان محلی کوهستان بامیان وغورمی باشند ویکی از ملیت های پر افتخار ...

ادامه مطلب »

رهایی از فروماندگی

پژو هشکر و دانش اندیش

دکتر بصیر کامجو موضوع فروماندگی نخبگان افغانستانرا بمطالعه گرفته و میفرمایذ “فروماندگی گونه ای ازافسردگی وانجماد روانی است که انسان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com