خبر و دیدگاه

انگیزه تداوم جنگ درافغانستان

مرام اساسی این نوشته قبول یک رسالت میهنی ، وجدانی واخلاقی است . با حُسن نیت از تمام شهروندان وجوانان کشور، اعم ازازبیکها ، هزاره ها ، پشتونها وتاجیکها ، هندوها وسایراقلیتهای ساکن این سرزمین آرزو برده می شود که بااحترام به مادروطن، صلح وهمزیستی مسالمت آمیز، بخاطرارجگذاشتن به منافع مشترک ملی وبنام بازیابی عزت وافتخار کشور، همبسته شوید. ودرروند مبارزات حق خواهی وتغییر، ابرازوجود نمائید وبا پایمردی واستواری این رژیم غیر مشروع ، وابسته به بیگانگان را به نظام مشروع ومردم سالار تعویض نمائید وبا شعار :

 بیــا تا گنـدم یک دانه باشیم ، بیا تاآب یک رودخانه باشیم ، را تا بلندای خودفرمانی ملی وتأمین عدالت اجتماعی درکشورهمسو گام بگذارید .

به همه آشکاراست که کشور ما فاقد استقلال سیاسی می باشد وبوسیله نهاد های سرمایه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا وبریتانیا اشغال گردیده است .

v   نهاد های سرمایه جهانی به بهانه مبارزه علیه تروریسم وجنگ درافغانستان دارند که آرزوی ماندن نیم قرن نیروی رزمی خویش را در این سرزمین به خواب می بینند  .

v   اما در حقیقت هدف وانگیزه اساسیِ ماندن نهاد های سرمایه جهانی در این کشوررا ،  مبارزه علیه تروریسم تشکیل نمی دهد ، بلکه فقط بهره برداری ازمنابع سرزمینی وزیرزمینی عنامند این کشوروبی هویت سازی شهروندان بومی این وطن می باشد.

 

v   متکی به این مرام ، نهاد های سرمایه جهانی با برنامه هایی ازقبل سنجیده شده  برای دستیازی به اهداف سیاسی واقتصادی خویش ، تلاش کردند تا ازبرخی رهبران وطنفروش پشتون همچو ظاهرشاه ، حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی ، زلمی خلیل زاد ، گلبدین حکمتیار ، عبدالرب سیاف ، عبدالله عبدالله ، حمایت همه جانبه نمایند وازینرا موفق گردیدند تا یک دولت نامشروع وفاقد استقلال سیاسی  وابسته به نهاد های سرمایه را زیر نام” ساختار سیاسی شوونیسم قبیله ” بوجود آورند . در استقرار وتشکیل چنین یک دولت غدار وجنایت پیشه ، دست سیاه برخی از تیکه داران سیاسی تاجیکان ، هزاره ها وازبیکها نیزدخیل می باشد. رسالت این دولت فرتوت راسه اصل تشکیل می دهد   

 

۱ ــ استقراروتقویه حاکمیت سیاسی وابسته بغیرپشتونها دراین کشور

۲ ــ  تداوم قتل وکشتار وجنگ وجنایت بوسیله طالبان علیه مردم این سرزمین

۳ ــ تأمین صددرصد منافع نهاد های سرمایه جهانی به رهبری آمریکا وانگلیسها دراین کشور

 

v   برای تحقق این سه اصل ، رهبری گروه طالبان در۱۸ سال اخیرمنحیث وسیله فشاردردست نهاد های سرمایه جهانی ودولت قبیلوی کابل قرار داشته وطبق راهکار های دولت تک محور پشتونی درمواقع مختلف به منظورهراساندن وسرکوب نمودن نیروهای فرهنگی وسیاسی ونظامی غیر پشتون بکارگرفته  شده ومی شود.

برای روشن شدن این مسئله که چرا در کشورما قانون ، صلح وامنیت حاکم نمی شود با مطرح کردن چند سوالی عوامل انگیزه های تداوم جنگ رابه تأمل می گیریم  :   
 
متن کامل به  پی دی اف
 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا