اراده

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

 

کوتاه سخنان دکتر بصیر کامجو در مورد اراده را در لنک زیر مطالعه فرمائید:

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com