خانه » خبر و دیدگاه » ادعای گرفتن استقلال از انگلیس دروغ محض است

ادعای گرفتن استقلال از انگلیس دروغ محض است

پژو هشکر و دانش اندیش
دکتر بصیر کامجو _ پژو هشکر و دانش اندیش

واژه استقلال درخزانه دانشی فرهنگ زبان فارسی ، به مفاهیم آزادی ، اتکاء نفس ، خود سالاربودن ، خود مختاربودن ، خود مستقل بودن ، آزادی داشتن ،  به آزادی کار کردن ، بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن ، دردست داشتن سرنوشت خود ،  اختیار ، اجازه ، خود ارادیت … می باشد .

از دید سیاسی واژه استقلال ، به مراد خود فرمانی ملی ، خود سالاری ملی ،  خود گردانی ملی ، خود مختاری ،  اراده کردن به کاری ، قانون گذاری ،  بدون مداخله کشورهای بیگانه کار خود را انجام دادن ، اداره کردن کشوربا اختیار وآزادی ، وغیره .

همین اهمیت وارزش گرانمایه آزادی ، برای انسان  بوده وهست که وی ــ همیشه تا کرانه مرگ از آن پاسداری ومراقبت می کند .

تاریخ گواه فرآیند راهکار سیاسی ایست ، که گرفتن استقلال یک کشوراز نزد استعمارگران کهنه ونو، ورسیدن آن به خود فرمانی ملی ، با نبرد ها ــ مقاومت وپایمردی میهن پرستان راستین  در برابر متغلب ها ، باریزش خونِ هزاران هزار سرباز راه آزادی ، در امردفاع ازخاک وشرف وناموس ــ بدست آمده است.

 

برای مطالعه کامل موضوع به لنک زیر کلک فرمائید:

ادعای گرفتن استقلال از انگلیس دروغ محض است

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com