خانه » آرشیو نویسنده: هادی عروسنگ

آرشیو نویسنده: هادی عروسنگ

معلم

هادی عروسنگ- شاعر

مادری دیدم دو فرزندش بدوش زان یکی بیمار و دیگر بر فروش کو وجدانی نلرزد زین قصور وحشت دور حجر ...

ادامه مطلب »

راه سعادت

هادی عروسنگ- شاعر

مشکل ما کهنگی فرهنگ ماست نغمه ی تکرارو بی اهنگ ماست این حقیقت ظلمت است زان اعتماد اعتماد است ظلمت ...

ادامه مطلب »

رسالت

هادی عروسنگ- شاعر

سر بر اورد باز تاکستان ز خاک بعد ازانکه رهزنان کردش هلاک باز تحدیش کند زنگ خطر لشکر قابیل و ...

ادامه مطلب »

نبرد

هادی عروسنگ- شاعر

از گذر گاه زمان برگشته ام بارِ دیگر تا بپویم سرگذشت زنده گانی را زسر این ره پرپیچ را طی ...

ادامه مطلب »

معلم

هادی عروسنگ- شاعر

مادری دیدم دو فرزندش بدوش زان یکی بیمارو دیگر بر فروش کو وجدانی نلرزد زین قصور وحشت دور حجر بنگر ...

ادامه مطلب »

سر فراز

هادی عروسنگ- شاعر

به کمان پشت تا چند نگهی تو بر زمین است بنگربه سوی خورشید که همیشه اتشین است سر خود بلند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com