خانه » آرشیو نویسنده: هادی عروسنگ

آرشیو نویسنده: هادی عروسنگ

فریاد خاموش

هادی عروسنگ- شاعر

حامل دردم درین تاریک راه بارم به دوش میزنم فریاد زدرد یاران بیدارم خموش با غم واندوه محشورم به من ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com