خانه » آرشیو نویسنده: هادی عروسنگ

آرشیو نویسنده: هادی عروسنگ

به پیشواز هشتم مارچ روز خجسته زن

هادی عروسنگ- شاعر

زن کیست؟ زن چیست؟ بس نماد پاکی وجدان زن است چهل چراغ مشعل تابان زن است پرورش گاه نخست دامان ...

ادامه مطلب »

سر فراز

هادی عروسنگ- شاعر

به کمان پشت تا چند نگهی تو بر زمین است بنگربه سوی خورشید که همیشه اتشین است سر خود بلند ...

ادامه مطلب »

فریاد خاموش

هادی عروسنگ- شاعر

حامل دردم درین تاریک راه بارم به دوش میزنم فریاد زدرد یاران بیدارم خموش با غم واندوه محشورم به من ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com