خانه » فرهنگ و هنر (برگه 26)

فرهنگ و هنر

‘از هوش بهره نیست کسی را که مست نیست’

  “جمعیت حواس در آغوش بی خودی ست از هوش بهره نیست کسی را که مست نیست”  تعبیر” جمعیت حواس ...

ادامه مطلب »

سه توجیه از سه بیت بیدل

  پیش نوشت: “بیدل”، شاعریست کلیشه زدا که در کاربرد قرینه های مفهومی در یک بیت (وسپس در ساختار مجموعی ...

ادامه مطلب »

چرا تعارض بین دو زبان فارسی دری و پشتو؟

  اما چیزی را که من در یافته های شخصی ام از تجربه عمرم آموخته ام این  است که دو ...

ادامه مطلب »

عوامل سانسور و خودسانسوری

  “سانسور” و”خودسانسوری” درکار رسانه ها، از چالش های مهمی است که هراز گاهی روند کارهای رسانه یی را با ...

ادامه مطلب »

تیپ فرهنگی افغانستان چیست؟

  آنچه به منظور شناخت یک جامعه ضرور است، مطالعه نحو زندگی روزمره، رسوم و عنعنات، اعتقادات، جهان بینی و ...

ادامه مطلب »

یاد داشتهایی در املای چند واژه

  آنچه مرا واداشت تا در این گفتمان، بیایستم آنست که میبینم برخی از جوانان در رسانه ها چه چاپی، ...

ادامه مطلب »

سیاسی گری در شعر

  شعر، برآیند هنرمندانه ی احساس است که در ترازوی نقد وبررسی، نخست با ویژه گی هنری سنجیده می شود؛ اما ...

ادامه مطلب »

بررسی ادعاهای آقای “سرلوچ مراد زی” در روشنائی حقایق زنده

  چندی قبل آقای سرلوچ مرادزی یکی از خلقیهای متعصب شهر استوکهولم سوئد طی یک واکنش هستریک و احساساتی در ...

ادامه مطلب »

“پایانِ کارِ سه رویین تن” از چاپ برآمد

  “پایان کار سه رویین تن” گزینه هشت جستار و یک گفت و گو با استاد محمد اعظم رهنورد زریاب، ...

ادامه مطلب »

اقبال و شعر

  به اساس تقویم دولتی کشور پاکستان، هژدهم عقرب سال جاری مطابق نهم نوامبر،‌ یک صد و سی و سومین ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com