خانه » آرشیو نویسنده: فهیم فرند

آرشیو نویسنده: فهیم فرند

تفنگ های بی مِیل..

فهیم فرند

دماغ این همه روباه، هیچ حیله نداشت؟ تفنگ این همه عسکر مگر که میله نداشت؟ غلام بود، مگر این دیار ...

ادامه مطلب »

گلوله ها…

فهیم فرند

خیالِ بذر گُلی، بعد ازین نباید داشت تمام باغچه ها را تفنگ باید کاشت نه گندم است سبب ساز و ...

ادامه مطلب »

تفنگ های دو میل

فهیم فرند

به سوی دامنه آیند، روبهانِ مُحیل بیاورید به لشکر تفنگ های دو میل اگر تفنگ میسر نگشت باکی نیست به ...

ادامه مطلب »

نوار عربده…

فهیم فرند

چه خوشنما و رها چون صفِ صنوبر ها مجاهدان برسیدند، پشتِ سنگر ها تو گویی از افق دور، باز کرده ...

ادامه مطلب »

عقل کُل

فهیم فرند

کسی که شهرهء دنیاست در چُغل بودن بگشته ورد زبانش، شعارِ پُل بودن به شِیر مرکب اگر کودکی بزرگ شود ...

ادامه مطلب »

دو رخ و چار نگاه…

فهیم فرند

دزد ها مشوره دارند که شب نزدیک است امشب از سایر شبها، سیه و تاریک است هرکسی را که زظلمی، ...

ادامه مطلب »

برده ها…

فهیم فرند

  دیروز پشت آب، برفتیم سوی کوه در کوه، نی نشاط بدیدیم، نی شکوه خشکیده بود چشمهء صد سالهء قدیم ...

ادامه مطلب »

تشنه

فهیم فرند

  قحطی آب است و مردی عکس آمو می کشد تشنه یی فریاد تلخی، پیش هر جو می کشد باغبان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com