خانه » آرشیو نویسنده: فهیم فرند

آرشیو نویسنده: فهیم فرند

گلوله ها…

فهیم فرند

خیالِ بذر گُلی، بعد ازین نباید داشت تمام باغچه ها را تفنگ باید کاشت نه گندم است سبب ساز و ...

ادامه مطلب »

تفنگ های دو میل

فهیم فرند

به سوی دامنه آیند، روبهانِ مُحیل بیاورید به لشکر تفنگ های دو میل اگر تفنگ میسر نگشت باکی نیست به ...

ادامه مطلب »

نوار عربده…

فهیم فرند

چه خوشنما و رها چون صفِ صنوبر ها مجاهدان برسیدند، پشتِ سنگر ها تو گویی از افق دور، باز کرده ...

ادامه مطلب »

عقل کُل

فهیم فرند

کسی که شهرهء دنیاست در چُغل بودن بگشته ورد زبانش، شعارِ پُل بودن به شِیر مرکب اگر کودکی بزرگ شود ...

ادامه مطلب »

دو رخ و چار نگاه…

فهیم فرند

دزد ها مشوره دارند که شب نزدیک است امشب از سایر شبها، سیه و تاریک است هرکسی را که زظلمی، ...

ادامه مطلب »

برده ها…

فهیم فرند

  دیروز پشت آب، برفتیم سوی کوه در کوه، نی نشاط بدیدیم، نی شکوه خشکیده بود چشمهء صد سالهء قدیم ...

ادامه مطلب »

تشنه

فهیم فرند

  قحطی آب است و مردی عکس آمو می کشد تشنه یی فریاد تلخی، پیش هر جو می کشد باغبان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com