شعر

جیغ منار جام

 

جهل طالب گرگ خون آشام غور

میخورد گوشت و خونِ اندام غور

جهل طالب خشم داعش باهم است

مرگ بـر هـر دو بُـوَد پیغام غـور

رنگ هـردو نقش فاشـیزم غنیست

هست روشـن تا که در ایهام غور

دشــمـن عـلـم و تـمـــدن را بـگـو

جای وحشی هـسـت در کنام غور

گاه بــودا را بــه آتـش می کـشــد

گه یورش می بـرد بـر جـام غور

گـر مـنـــار جـام را ویــران کـنـد

طشـت رسـوایی فـتد از بـام غور

دودمـان غــوریــان پـایـنـــده بـاد

بـا تـمــدن اول و انـجــــام غــور

نور فرهنگ ومدارا زیب ماست

ضد افراطست خاص وعام غور

نیسـت جـایی بهـر افـراط و سـتم

بعد ازین درخطۀ خوش نام غور

مردوزن ازجور طالب خسته اند

کـرده افـزون مـاتـم و آلام غـور

طالب کـشـتار و سنگـسار زنـان

نـزد مـردم جـانی و نـاکام غـور

تیغ کـین و جهـل طالـب تـابـکی

سرزند مـرد و زن و ایتام غور

های قدرت های کور این جهان

بـشـنویـد جـیغ مـنـار جـام غور

1/6/2019

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا