خانه » آرشیو نویسنده: داکتر آرین

آرشیو نویسنده: داکتر آرین

درباره کتاب” یا سوسیالیسم یا توحش”

  تاریخ گواه آنست، هر زمانی که استعمار و امپریالیزم با همدستی ارتجاع سیاه در هر کشوری با تزویر، مداخله ...

ادامه مطلب »

آریانا سعید ملکه دلها

  با دگرگونی های اجتماعی و شرایط زمان، موسیقی نیز تغییر شکل و مضمون می کند. ترانه ها   و ...

ادامه مطلب »

هموطن کشته شوی

  تاکه خوابی هموطن، کشته شوی، کشته شوی طعمه دژخیمان قرن، برده شوی، برده شوی گه مجاهدین شکافد سینه ای ...

ادامه مطلب »

هفتاد و پنجمین سال پیروزی بر نازیسم

  بشریت به هفتادوپنجمین پله نردبان سالهای می رسد که او را از لحظه شکست نهایی نازیسم و پایان جنگ ...

ادامه مطلب »

بمناسبت روز جهانی زن/ گلی من

   روز زن را به  همه زنان و دختران آزاده، نجیب، سزاوار و قابل سپاس و ستایش افغانستان صمیمانه شاد ...

ادامه مطلب »

زنده یاد ببرک کارمل رهبر مردم افغانستان

  بیست و سه سال قبل، یکی ازبرجسته ترین حامیان اندیشه ای رهایی انسان زحمتکش، پرچمدارتفکر جهان بینی علمی، رهبر ...

ادامه مطلب »

نقش شخصیت و توده های مردم در تاریخ و تکامل آن

  زمانیکه از نقش شخصیت در تاریخ و روند تکاملی آن نام میبریم، آنگاه ما با یک تنوع حیرت انگیز ...

ادامه مطلب »

انقلاب جمهوری مردم چین هفتاد ساله شد

  مردم زحمتکش چین در یک نبرد قهرآمیز در کشوریکه راه و رسم زندگی بسیار به کندی بپیش می رفت ...

ادامه مطلب »

یادی از احمد ظاهر شهزادۀ هنر موسیقی افغانستان

  روز بیست و چهارم جوزا سال ١٣۵٨ خورشیدی میهن و مردم ما هنرمندی را از دست داد که شکوهمندانه ...

ادامه مطلب »

بپا خیزید

  بـپـا خـیـزیـد بـپـا خـیـزیـد، گلــوی اژدهـا گـیـرید دراین کارزار ازمردان، قشون و هم سپاه گیـرید چوتیغ  زر و زورگویان، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com