خانه » آرشیو نویسنده: داکتر آرین

آرشیو نویسنده: داکتر آرین

دوستی افغان – شوروی، آغازتحولی تاریخی درمناسبات دو کشور همسایه

  آغاز یک دوستی جاویدان که همزمان با استرداد استقلال افغانسستان بنیاد گذاری شد به صدمین سال خود رسید، ۲۷ ...

ادامه مطلب »

نوروز تان خجسته باد

  هزاران سالگی جشن نوروز، جشن رستاخیز طبعیت و راه گشای بهار، جشن آغاز حرکت ها، خروش ها و خیزش ...

ادامه مطلب »

به همرای بهار آید

  به پیشواز بهار که می آفریند و می آفریند     کــه تـضـادهـا بــه هـــمــدیــگـر کـنـار آیـد کـنـارآیـد   ...

ادامه مطلب »

مقام زن در آریانای باستان

  زنان، دختران، مادران و خواهران در تاریخ آریانای باستان  پیام آوران عشق، زیبایی، خرد و مهرورزی اند. عروسی در ...

ادامه مطلب »

کنفرانس مسکو را برای هموطنان خویش شاد باش می گویم

  تحولات نوین سیاسی در جهان و منطقه که به سیستم یک قطبی در دنیا پایان بخشید، معادلات سیاسی را ...

ادامه مطلب »

جنبش سوم عقرب را گرامی دارید

  جنبش سوم عقرب سال  ١٣۴۴ خورشیدی که با مطالباتی سیاسی و اجتماعی آغاز گردید، نبردی بود بزرگ، مقدس و ...

ادامه مطلب »

کارل مارکس ١٨١٨- ۲٠١٨

    این نوشته نکته های هرچند کوتاه و خلص، اما یاد گارهای روشن و آموزنده را در بر دارد. ...

ادامه مطلب »

قیام کاوه آهنگر

  داستان کاوه آهنگر یکی از والا ترین یادمانهای حماسی جهان و نبرد بخاطر عدالت و مبارزه علیه  حاکمیت سفاک، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com