خانه » آرشیو نویسنده: داکتر آرین

آرشیو نویسنده: داکتر آرین

کنفرانس مسکو را برای هموطنان خویش شاد باش می گویم

  تحولات نوین سیاسی در جهان و منطقه که به سیستم یک قطبی در دنیا پایان بخشید، معادلات سیاسی را ...

ادامه مطلب »

جنبش سوم عقرب را گرامی دارید

  جنبش سوم عقرب سال  ١٣۴۴ خورشیدی که با مطالباتی سیاسی و اجتماعی آغاز گردید، نبردی بود بزرگ، مقدس و ...

ادامه مطلب »

کارل مارکس ١٨١٨- ۲٠١٨

    این نوشته نکته های هرچند کوتاه و خلص، اما یاد گارهای روشن و آموزنده را در بر دارد. ...

ادامه مطلب »

قیام کاوه آهنگر

  داستان کاوه آهنگر یکی از والا ترین یادمانهای حماسی جهان و نبرد بخاطر عدالت و مبارزه علیه  حاکمیت سفاک، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com