خانه » آرشیو نویسنده: داکتر آرین

آرشیو نویسنده: داکتر آرین

نقش شخصیت و توده های مردم در تاریخ و تکامل آن

  زمانیکه از نقش شخصیت در تاریخ و روند تکاملی آن نام میبریم، آنگاه ما با یک تنوع حیرت انگیز ...

ادامه مطلب »

انقلاب جمهوری مردم چین هفتاد ساله شد

  مردم زحمتکش چین در یک نبرد قهرآمیز در کشوریکه راه و رسم زندگی بسیار به کندی بپیش می رفت ...

ادامه مطلب »

یادی از احمد ظاهر شهزادۀ هنر موسیقی افغانستان

  روز بیست و چهارم جوزا سال ١٣۵٨ خورشیدی میهن و مردم ما هنرمندی را از دست داد که شکوهمندانه ...

ادامه مطلب »

بپا خیزید

  بـپـا خـیـزیـد بـپـا خـیـزیـد، گلــوی اژدهـا گـیـرید دراین کارزار ازمردان، قشون و هم سپاه گیـرید چوتیغ  زر و زورگویان، ...

ادامه مطلب »

حماسه ای هفت ثور سال ۱۳۵۷خورشیدی

  قابل توجه نسل جوان میهن ما: حماسه ای قیام مسلحانه هفتم ثور، حماسه ای رزم میهن پرستانی بود که ...

ادامه مطلب »

دوستی افغان – شوروی، آغازتحولی تاریخی درمناسبات دو کشور همسایه

  آغاز یک دوستی جاویدان که همزمان با استرداد استقلال افغانسستان بنیاد گذاری شد به صدمین سال خود رسید، ۲۷ ...

ادامه مطلب »

نوروز تان خجسته باد

  هزاران سالگی جشن نوروز، جشن رستاخیز طبعیت و راه گشای بهار، جشن آغاز حرکت ها، خروش ها و خیزش ...

ادامه مطلب »

به همرای بهار آید

  به پیشواز بهار که می آفریند و می آفریند     کــه تـضـادهـا بــه هـــمــدیــگـر کـنـار آیـد کـنـارآیـد   ...

ادامه مطلب »

مقام زن در آریانای باستان

  زنان، دختران، مادران و خواهران در تاریخ آریانای باستان  پیام آوران عشق، زیبایی، خرد و مهرورزی اند. عروسی در ...

ادامه مطلب »

کنفرانس مسکو را برای هموطنان خویش شاد باش می گویم

  تحولات نوین سیاسی در جهان و منطقه که به سیستم یک قطبی در دنیا پایان بخشید، معادلات سیاسی را ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com