خانه » آرشیو نویسنده: داکتر آرین (برگه 2)

آرشیو نویسنده: داکتر آرین

بپا خیزید

  بـپـا خـیـزیـد بـپـا خـیـزیـد، گلــوی اژدهـا گـیـرید دراین کارزار ازمردان، قشون و هم سپاه گیـرید چوتیغ  زر و زورگویان، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com