خانه » فرهنگ و هنر (برگه 10)

فرهنگ و هنر

فــــریاد مرده است

  تنگ است دشت شب، به هوائی نمی رسد ازکــــــــــــاروان خسته درائی نمی رسـد مـــردیم واین وطن همه جـــا تکه ...

ادامه مطلب »

اسیر

فهیم فرند

  بنهاده به هر رهگذری، تخت و سریر است هرکس به خیالِ خودِ خود، شاه و وزیر است این کشور ...

ادامه مطلب »

جنگ و ترور

  مرگ رازق انفجار دیگر است در دل دشمن شرار دیگر است شـیـرمـرد قـنــدهـار دیــرپـای رفـت؛ اما افتـخـار دیگر است ...

ادامه مطلب »

کشور در آتش

    بـاغ میـهــن از ثـمـر انـداختند در تــن جـنـگل تـبــر انداختند حاصل مارا ملخ ها خورده اند در دل ...

ادامه مطلب »

دیگربس است

ای رفیـق هم سفراین ناله ها دیگر بس است رستخیزت را به پا کن خونبها دیگربس است درمسیرمنزل دشوار، خود ...

ادامه مطلب »

تشنه

فهیم فرند

  قحطی آب است و مردی عکس آمو می کشد تشنه یی فریاد تلخی، پیش هر جو می کشد باغبان ...

ادامه مطلب »

شهیدِ راهِ حق

خدابه کشورمانظم داده صف در صف سز د به نام تو ای قهـر ما ن شا ن و شرف سعا ...

ادامه مطلب »

سرودگر آزادی و سرزمین گم‌شده

    خالد بایزیدی دلیر در سال ۱۳۴۵ خورشیدی در شهرستان مهابادِ آذربایجان غربی ایران زاده شد و اکنون در ...

ادامه مطلب »

عید من وتو

  مگوئید عید قــــــــربان است امسال خـــــوشی وجشن یاران است امسال سراسر مملکت غلتیـده درخـــــون مصیبـت سخت سوزان است امسال ...

ادامه مطلب »

کعبۀ دل

  کعـبــۀ دل کـه بـی ریـا بینی قـبــله را چـارســو روا بینی خانۀ سنگ وگل چه میجویی هر طرف رو ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com