خانه » فرهنگ و هنر (برگه 10)

فرهنگ و هنر

بگذار خودم باشم

  بگذار خودم باشم آفرینشگر:   صنم عنبرین ناشر:  انجمن قلم افغانستان طرح روی جلد:  سمیع حامد خطاط:  استاد هوشنگ عثمانی ...

ادامه مطلب »

بمناسبت ۴ جدى، زادروز رودکى سمرقندى

  از رودکى بعنوان پدر شعر پارسى درى یاد میشود. او با سحر کلام و سرودن شعر معروف ( بوى ...

ادامه مطلب »

سال معامله با ستمگران

  از سـالِ نو مگو که وطـن غرقِ آتش است با مرگ و زندگی به خدا در کشاکش است گـرگان ...

ادامه مطلب »

صلح ننگین

  عاملان جنگ از صلح و صـفا بیگانه اند قـاتـل خلـق خـدا، ویـرانـگـران خـانـه اند دامـن خـونین شـان تصدیـق قصـابی ...

ادامه مطلب »

رهبر دانا

هادی عروسنگ- شاعر

مصلحت ان است که خلق خفته را بیدار کرد شد طبیب عقل که هر دیوانه را هوشیار کرد معلم دانا ...

ادامه مطلب »

اخطار حادثه

امشب هوای دل شده غمبـــار ای رفیق دل خسته ام ازین در و دیوار ای رفیق گاهی زهمـرهان دورنگ و ...

ادامه مطلب »

انتخابات دروغین

  انتخابات دروغین چشـم مردم کور کرد اصل دیمو و کراسی را به قعرِ گور کرد در تقـلـب هیـچ معـنایی ...

ادامه مطلب »

آی ، ای بی مایه گان !

  هــــــرچه دیدم درمحیط کارتان بوده دروغ حرف تان، پیمان تان، کردارتان بوده دروغ خود به قعــــــرتیـره گی وذلت و ...

ادامه مطلب »

دستان خون آلود

  جنگ وصلح طالبان ازخون مردم رنگ شد این حنای دسـت قـدرت‏هـا پر از نیرنگ شد نعـش خون آلودۀ انسان ...

ادامه مطلب »

رقص روسها به ساز پاکستان

  طالب وبن لادن وداعش ازیک ریشه اند هرسه افراطی زخارستان یک اندیشه اند آفـت افراطیـون تـنها نه در بُـسـتان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com