خانه » فرهنگ و هنر (برگه 10)

فرهنگ و هنر

مژده ی امید

هادی عروسنگ- شاعر

  من خستۀ نیش و ناله و فریادم در قید و اسارت و، بنام ازادم درگوشه ی بی کسی چنان ...

ادامه مطلب »

عاملان مرگ

  غنی وداعش و طالب اجیر اند بـه دام فــتــنــۀ دالـر اسـیر اند نـدارد آرد شــان بـا هـم فـرقی سه ...

ادامه مطلب »

آوازجرس نیست

دیگـرشب ما جلــــــــــوۀ مستانه ندارد جــــــام وقدح وساقی وپیمـــــانه ندارد مــردیم درین دیرخرابات غم انگیـــــز یک هـــم نفسی این شب ...

ادامه مطلب »

جشن نوروز

  نوروز باستان (سال نو ۱۳۹۸ خورشیدی) بر همگان خجسته باد.     بـاز آمــد جـشـن نـوروز وطـن یـادگاری از ...

ادامه مطلب »

جنگ لعنتی

  چوب چوپان را بدست کین گرگان می دهند دشـمـنان آدمی را گـوشــت بـریان می دهند شــه کلـیــد خـانـۀ ویــرانـه ...

ادامه مطلب »

به همرای بهار آید

  به پیشواز بهار که می آفریند و می آفریند     کــه تـضـادهـا بــه هـــمــدیــگـر کـنـار آیـد کـنـارآیـد   ...

ادامه مطلب »

د تعصب لومه

ولی پاسدار-شاعر

    خواراو زاردی وی چه زړه کی دا تیریږی  چه زه بریم او ته لریی  نه شرمیـږی دا د ...

ادامه مطلب »

چند رباعی به کابل نازنین

کابل غمت آئینـۀ تصویر من است زنجیرۀ اشغال تو زنجیر من است داغ تو زده گل به نیستان دلــــــــم اندوه ...

ادامه مطلب »

شمشیردرغلاف

  درنـده شمشیر کج در غلاف باید کرد ویا به صخره و برکُنده باف باید کرد چـرا که گردن و ...

ادامه مطلب »

بازی با خون

  تا بکـی بازیـگــران بـا خـون بـازی می کنند جای صلح وسازگاری تاخت وتازی می کنند امـن و آرامـش نـدارد ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com