خانه » فرهنگ و هنر (برگه 10)

فرهنگ و هنر

آشنائی نیست

دلم زچشمۀ خورشید خـــاوران خالیست شفق زصاعقـــۀ نور کهکشان خالیست شکسته زورق دریا ونا خـــــدائی نیست زباد شــــرطهء امیــــــد بادبان ...

ادامه مطلب »

سر فراز

هادی عروسنگ- شاعر

به کمان پشت تا چند نگهی تو بر زمین است بنگربه سوی خورشید که همیشه اتشین است سر خود بلند ...

ادامه مطلب »

مکتب هنری هرات

  دبسـتـان هـریـوا صـنعـت اسـتاد آوردست نگارسـتان رنگین نقـش‏ها بر یاد آوردست هنرمندان پیشین خراسان در جهـان رنگ ز مینیاتور، ...

ادامه مطلب »

قیام مردمی

 زیـک طـوفـان دلم گوید، زیـک طـوفان قـهر آمـیـز زیـک رزم و زیـک مـیدان، زیک مـیدان پر ستـیـز ز یــک قــیـام ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com