خانه » خبر و دیدگاه (برگه 18)

خبر و دیدگاه

رمضان ماۀ نزول قرآن و الگوی هدایت و نماد ایثار

در این شکی نیست که هر روز روز خدا است، تحول هم ویژه گی بدون استثنای هر پدیده است، تغییر ...

ادامه مطلب »

نیروی انسانی یا سرمایه ی انسانی

با گذشت زمان هر موجودی قابلیت تغییر را تجربه می نماید که انسان ها نیز از این امر مستثنا نیستند. ...

ادامه مطلب »

خاطراتی از سالهای ۱۳۴۹ در هرات

گذشته ی هریک از ماها که بیشتر از نیم قرن سن و سال داریم خالی از مشکلات، سرگردانی ها، فقر، ...

ادامه مطلب »

تاریخ «قوم افغان» را با تاریخ «کشور افغانستان» مخلوط نکنیم

  وقتی از کشور افغانستان صحبت می کنیم: چرا همه کاسه و کوزه را بر سر قوم «افغان» می شکنیم ...

ادامه مطلب »

این همه برای آنکه نه قدوس پاکنهادی، بل شیرآقایی فاسدی فربه تر شود

  این نوشته زوایای پنهانی از اوضاع کنونی کشور را به تحلیل گرفته که از قدوس و شیرآقا استفاده ی ...

ادامه مطلب »

کرونا و «علم باوری»

کرونا و «علم باوری» ! ================= 🔴  چرا علم/ساینس نمی تواند با سرعت جلو کرونا را بگیرد (فورا واکسینی کشف ...

ادامه مطلب »

خیز سریع به سمت رهبری

      در عصر دانش نوین امروزی، همه ی کار ها و اقدامات در بازار کار، نیاز به رقابت شدید دارد. ...

ادامه مطلب »

اختلاف نظر میان اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی

افشای طرح پیشنهادی سپیدار برای ارگ در جهت تشکیل حکومت مشترک با پذیرش ریاست شورای عالی مصالحه از سوی داکترعبدالله ...

ادامه مطلب »

اگر دو تیم به توافق نرسند، گزینه دیگر چیست؟

  چنان که معلوم است، تیم ثبات در اختلاف نظر درونگروهى خویش مى جوشند و توافق نظر چندانى با هم ...

ادامه مطلب »

کرونای طالبانی خطرناکتر از کرونای ویروسی و سیاسی

   کرونای طالبانی مانند کرونای سیاسی همزاد ویروس کوید  ۱۹ است که در این روز ها وارد فرهنگ سیاسی افغانستان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com