خانه » خبر و دیدگاه (برگه 18)

خبر و دیدگاه

رشد و تربیه و پرورش کودکان در اسلام

مضمون کنترل جوانان مورد استقبال زیاد قرار گرفت و در سایت جاویدان یکی از پر بیننده ترین مقالات صنف بندی ...

ادامه مطلب »

چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی

  راستش از این دست گپ ها و سخن ها به لطف خدا و کرامات شیخ ما «مغز متفکر دوم ...

ادامه مطلب »

آیا سفر اشرف غنی به پاکستان دست آوردی داشت؟

                                        ...

ادامه مطلب »

خلیلزاد و دور هفتم مذاکرات

  تعداد زیادی از هموطنان ما چه در داخل و چه در خارج کشور به دور هفتم مذاکرات زلمی خلیزاد  ...

ادامه مطلب »

رکوع و سجده سمبول آزادی

از نگاه جامعه شناسی دین اسلام آمد تا اول انسان متمدن شود. دوم با اخلاق  زندگی کند و سوم به ...

ادامه مطلب »

پیروزی دوبارۀ رحمانی با استقبال وردک روبه‌رو شد

میررحمان رحمانی در انتخابات دیروز مجلس نماینده‌گان با به دست آوردن اکثریت مطلق آرا به عنوان رییس مجلس نماینده‌گان برگزیده ...

ادامه مطلب »

دکتر علی شریعتی در افغانستان

                          چهل و دو سال از مرگ دکترعلی شریعتی ...

ادامه مطلب »

به متملقان دستگاهیان و طوطی های خوش گفتار و شکر شکن

حافظ وظیفهء تو دعا گفتن است و بس  —  در بند آن مباش که  نشنید  یا شنید از داوری تاریخ ...

ادامه مطلب »

برخورد اهانت آمیز دژخیمان حلقهٔٓ فاشیستی حاکم مقابل عبدالحمید خراسانی

بی تفاوتی و کم توجهی دربرابر اعمال غیر‌انسانی وبرخورد اهانت آمیز دژخیمان حلقهٔٓ فاشیستی حاکم مقابل عبدالحمید خراسانی ؛ فاشیزم ...

ادامه مطلب »

فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، تروریزم، و حکومت های ناکارا عامل تباهی مردم افغانستان

  در این شکی نیست که فاجعه در افغانستان در سال ۱۳۵۷خورشیدی پس از کودتای بدفرجام هفت ثور و تهاجم ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com