خانه » فرهنگ و هنر (برگه 39)

فرهنگ و هنر

وقتی که “لیلا” پیراهنم را شُست

نیامدی و صفای بهار می گذرد خزان من همه در انتظار می گذرد زبرگ برگ گل خاطر خزان زده ام ...

ادامه مطلب »

کشور داشتن

درجنان گر قصری از زر داشتن وندران صد حور دربرداشتن ازفراخی هرچه در باغ حرم حوض ها از آب کوثر ...

ادامه مطلب »

نه سکوت ، نه سیاهی

    دنیای غربت با همه دلواپسی هایی که دارد ، جاییست که دران آدم میتواند گهگاهی به درون خود ...

ادامه مطلب »

ویرایش چیست‌؟ کیست ‌و یراستار ؟

   این چیزی است که بسیار کسان از من می‌پرسند، وقتی می‌خواهند حرفه‌ام را بدانند. اغلب هم پاسخ دقیقی نمی‌یابند، ...

ادامه مطلب »

سفری در شبی تاریک

  شبی در زیر آسمان تاریک که از آغاز و عظمت آن خبری نداشتم، عزم سفر کردم. رفتم ورفتم…غرق در ...

ادامه مطلب »

ما را فضیلتی است که ما راست پارسی

  گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی ‏غوغای کُه، ترنم دریاست پارسی ‏از آفتاب معجزه بر دوش می کشد ...

ادامه مطلب »

بیدل، پرنده ای فراتر از زمان

  گربه پرواز وگراز سعی تپیدن رفتم  رفتم اما همه جا تا نرسیدن رفتم  بیدل از شاعرانیست که اندیشه های ...

ادامه مطلب »

است یا هست‌؟

  به خاطر می‌آورم معمایی شوخی ‌گونه را که گاهی در محافل دوستانه یا مسابقات هوش صدا و سیما در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com