خانه » آرشیو نویسنده: پرتو نادری

آرشیو نویسنده: پرتو نادری

داوی پریشان و آن بلبل گرفتار

      اگر کام تو در کام نهنگ است وگر در زیر دندان پلنگ است  بر آور دست و ...

ادامه مطلب »

دختران مخفی

سخنان نخستین  پس از آن که به تعبیر زنده یاد شایق جمال، آن « لعل بدخشان هنر» سیده مخفی چهره ...

ادامه مطلب »

قیام میترا، در رستاخیز واژگان

  سال  ۱۳۷۳ خورشیدی خالده فروغ نخستین گزینۀ شعرهایش را زیر نام « قیام میترا» در کابل انتشار داد. سال‌های ...

ادامه مطلب »

اسحاق فایز و قلم کشی‌های او در شصت و سه ساله‌گی

    زادگاه فایز دهکدۀ تاجیکان نام دارد. در جبل السراج، درولایت پروان. گذشته گان او همه‌گان در همین دهکده ...

ادامه مطلب »

… پنجره و ماه در خط بی خاصیت زمان

  سید فریدون ابراهیمی در گزینۀ شعری « نگاه و پنجره و ماه» شاعری است کوتاه سرا. این گزینه به ...

ادامه مطلب »

اسحاق « شمسی» در برگ‌ها و آینه‌ها

  شمسی شاعری است که هم به پارسی‌دری می‌سراید و هم به تُرکی اوزبیکی. شاعری به گفتۀ پیشینیان ذواللسانین. راستش ...

ادامه مطلب »

کوتاه سرایی خالده تحسین تا دوهزار سال بعد…

  از خالده تحسین تا کنون گزینه‌های شعری « ابرکوچک غزل»، « سرود رابعه» و « دوهزار سال بعد، شاید» ...

ادامه مطلب »

در سرزمین کوتاه سرایی هایی نکهت دستگیرزاده

     گزینۀ شعری حمیرا نکهت دستگیر زاده « شط آبی رهایی» به سال  ۱۳۶۹ خورشیدی به وسیلۀ انجمن نویسنده‌گان ...

ادامه مطلب »

بهار سعید و کوتاه سرایی

  در آن روزگاران دور که هنوز صدای تفنگ برهمه صداها غلبه نداشت، من در دانش‌کدۀ علوم دانشگاه کابل درس ...

ادامه مطلب »

کوتاه سرایی‌های کریمه ویدا

در « آیه‌های منسوخ»        نخستین گزینۀ شعری کریمه ویدا « آیه‌های منسوخ » نام دارد که در جنوری ۲۰۰۱ میلادی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com