خانه » آرشیو نویسنده: پرتو نادری

آرشیو نویسنده: پرتو نادری

کوتاهه سرایی‌های حمیرا نکهت دستگیر زاده

  نخستین گزینۀ شعری حمیرا نکهت دستگیر زاده « شط آبی رهایی» به سال  ۱۳۶۹ خورشیدی به وسیلۀ انجمن نویسنده‌گان ...

ادامه مطلب »

هر قوم برای افغانستان و افغانستان برای همه اقوام!

    برقرآن مهرکرد و فرستاد به حبیب الله کلکانی، کلکانی تفنگ  بر زمین گذاشت و آمد به کابل بادستان ...

ادامه مطلب »

به یاد آن یار سفر کرده ، بیرنگ کوهدامنی

    از مراسم  خاک سپاری بیرنگ کوهدامنی بر می گشتم ، اندوه‌ناک و دل‌تنگ؛ مثل آن بود که پاره ...

ادامه مطلب »

دارالخلافۀ بغداد و امیر برگزیدۀ مصر

  شنیده ایم که چون خداوند بر قومی خشم گیرد، دیوانه‌گان را بر آن قوم حاکم گرداند؛ باری دارالخلافۀ بغداد ...

ادامه مطلب »

برآیند جنگ دو دسته گرگ

گویند باری در دامنه‌ی کوهستانی دو دسته گرگ با هم می‌جنگیدند و آن سوتر رمه‌ی گوسفندان بی‌خیال جنگ گرگان را ...

ادامه مطلب »

شعر پای‌داری از کودتای ثور تا فروپاشی حکومت دست نشانده

کودتای ثور ۱۳۵۷ بیشتر ازهر زمان دیگری شعر افغانستان را به ساختار های سیاسی – ایدیولوژیک وابسته ساخت. در این ...

ادامه مطلب »

کوتاه سرودهایی از آن سال‌های دور و این سال‌های نزدیک

  شب‌نامه در امتداد فصل شب سال‌هاست که روزنامه‌یی نخوانده ام من بی‌سواد نیستم چشم‌های من با الفبای ابتذال عادت ...

ادامه مطلب »

نوخسروانی قالبی برای کوتاه سرایی

  نوخسروانی با نام مهدی اخوان ثالث چنان پیوند خورده است که خسروانی با باربد. به این مفهوم که اخوان ...

ادامه مطلب »

پیشنۀ کوتاه سرای در پارسی دری

  هرچند شماری از پژوهش‌گران نخستین نمونه‌های شعر پارسی دری را در آثاری  پس از حملۀ عرب جست و جو ...

ادامه مطلب »

سه عقرب و شعر پای‌داری

  بامداد دهۀ دموکراسی در افغانستان، بامداد خونینی بود. همان‌گونه که نخستین جنبش مشروطه‌خواهی در کشور نیز در نخستین گام‌های ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com