خانه » آرشیو نویسنده: پرتو نادری

آرشیو نویسنده: پرتو نادری

… پنجره و ماه در خط بی خاصیت زمان

  سید فریدون ابراهیمی در گزینۀ شعری « نگاه و پنجره و ماه» شاعری است کوتاه سرا. این گزینه به ...

ادامه مطلب »

اسحاق « شمسی» در برگ‌ها و آینه‌ها

  شمسی شاعری است که هم به پارسی‌دری می‌سراید و هم به تُرکی اوزبیکی. شاعری به گفتۀ پیشینیان ذواللسانین. راستش ...

ادامه مطلب »

کوتاه سرایی خالده تحسین تا دوهزار سال بعد…

  از خالده تحسین تا کنون گزینه‌های شعری « ابرکوچک غزل»، « سرود رابعه» و « دوهزار سال بعد، شاید» ...

ادامه مطلب »

در سرزمین کوتاه سرایی هایی نکهت دستگیرزاده

     گزینۀ شعری حمیرا نکهت دستگیر زاده « شط آبی رهایی» به سال  ۱۳۶۹ خورشیدی به وسیلۀ انجمن نویسنده‌گان ...

ادامه مطلب »

بهار سعید و کوتاه سرایی

  در آن روزگاران دور که هنوز صدای تفنگ برهمه صداها غلبه نداشت، من در دانش‌کدۀ علوم دانشگاه کابل درس ...

ادامه مطلب »

کوتاه سرایی‌های کریمه ویدا

در « آیه‌های منسوخ»        نخستین گزینۀ شعری کریمه ویدا « آیه‌های منسوخ » نام دارد که در جنوری ۲۰۰۱ میلادی ...

ادامه مطلب »

پیرمرد و گل آفتاب پرست

  نمی‌دانم چه پیش آمد که یکی و یک‌بار ذهنم دوید به آن دهکدۀ دور، شب‌های نم‌ناک و تاریک بهاری. ...

ادامه مطلب »

دادخواهی و دادگستری در شعر پارسی دری

  داد خواهی، پند و اندرز حکیمانه و شناخت هستی برای بهتر زیستن و باهم زیستن، طیف گسترده‌یی مضمون و ...

ادامه مطلب »

مولانا حسرت و آن بیت معروف

  کودک بودم، شاید صنف ششم یا هفتم مکتب که از زبان « م. کشمی» یکی از خویشاوندان باربار این ...

ادامه مطلب »

شاید ما هرکدام یک ملا لندی باشیم!

  پیرمرد هم انسان عجیبی است تا مرا می‌بیند انبان خاطره‌هایش را می‌گشاید و بعد هی از این در و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com