خانه » فرهنگ و هنر (برگه 38)

فرهنگ و هنر

دونگاه از خویی، به واصف باختری و شعری که از فردوسی نیست

چند هفته پیش یکی از دوستان فمینیست ایرانی، داکتر مهناز بدهیان، بنابر خواهش داکتراسماعیل خویی فیلسوف و شاعر بزرگ و ...

ادامه مطلب »

چند سویه گی درشعرشاملو

“من بامدادم شهروندی با اندام وهوش متوسط نسب ام بایک حلقه به آواره گان کابل می پیوندد نام کوچک ام ...

ادامه مطلب »

چند دقیقه در”عقربه ی چهارم”

  عقربه ی چهارم”، مجموعه ی شعرهاییست از “محمدیاسین نگاه”؛ شاعری با درک ودریافت خودش که چندی پیش منتشر شده ...

ادامه مطلب »

ما و شاهنامۀ فردوسی

شاهنامۀ فردوسی اثریست در اوج هنر سخنوری نوشتاری، در جامعه شناسی تاریخی ما، در ایمان زرف به اصول  اخلاق پسندیدۀ ...

ادامه مطلب »

نوشته‌ی که نمی خواستم بنویسم

تصمیمی نداشتم تا آنچه را بنگارم که ممکن است پیوندی را از میان بر دارد، دلی را بیازارد و دوستی ...

ادامه مطلب »

زبان و هویت

زبان، باز گوکننده ی هویت انسان و جامعه ی منوط به وی است. مناسبات اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی انسان که به ...

ادامه مطلب »

پای کثیف تعصب، به سرزمین مقدس هنر نیز رسید

نشانه های از فرهنگ ستیزی توأم با تعصب و تبعیض در متن جغرافیای امروزی افغانستان و حوزه ی تمدنی خراسان ...

ادامه مطلب »

نقش استعمار در ناتوان کردن زبان و فرهنگ پارسی در دو سده ی گذشته

هر چند مسأله استعمار مطلبی آنقدر ها تازه نیست، جنبه های سیاسی و اقتصادی تسلط استعماری به دقت و بار ...

ادامه مطلب »

فلسفه باوری در ادبیات

فلسفه درذرات هرپدیده ای حضور دارد ، چه این پدیده ها محض علمی باشند وچه هم محض هنری؛اما مهم کشف ...

ادامه مطلب »

من از دهکده ی نبرد ستیز هستم

من از دهکده ی نبرد ستیز هستم ما نیم قرن جنگیدیم، برای پایان نبرد ها ما در روزگار این خاک ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com