خانه » فرهنگ و هنر (برگه 20)

فرهنگ و هنر

جنبش رهایی و آزادی زن

زن و مرد از آن گاهی که از انسان خرد ورز یا هموساپین Homosapien  از نیمه انسانان، در زمانه های ...

ادامه مطلب »

به امید آزادی زن از گرو اندیشه مرد

زن درنگرش ما شایسته ترین، نجیب ترین، شریف ترین، گرامی گوهر ترین موجود پاکیزه واجب احترام و باارزشی است که رسالت ...

ادامه مطلب »

زبان فارسی از آشوب تا سامان

زبان فارسی یا فارسی ِدَری، ستون ِاستوار تاریخ و فرهنگ و شناخت نامه‌ی ِایرانیان، افغانان، تاجیکان و برخی تیره‌های فارسی ...

ادامه مطلب »

بیدل آینه سرای شعر فارسی در سرزمین هند

ویژگیهای شعر بیدل در ایهام: اگر برای هر یک از شیوه‌های شعر فارسی ، بخواهیم نماینده‌ای برگزینیم که تمام خصایص ...

ادامه مطلب »

از خاکم و هم خاک من از جان و تنم نیست

  از خاکم و هم خاک من از جان و تنم نیست انگار که این قوم غضب هم وطنم نیست ...

ادامه مطلب »

مکتب هندی و محمد انور بسمل

شعر محمد انور بسمل با مکتب هندی و به گونۀ اخص با سبک و شگردهای شاعری ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل ...

ادامه مطلب »

رویا های من

  روزی در تصویر یادگاری دریا _یک کشتی شکسته و ماهی گیر_ یک کسی پارویی نقش می کند با دستی ...

ادامه مطلب »

کشتزار مرد یا زن ندارد

چند منتقدین دین یا خدا ناباور ایرانی این آیت قرآن شریف را توهین به  زن و ضایع کنند حقوق او ...

ادامه مطلب »

زندگی آخر سر اید

  زنــــدگی آخر سر آیـــد بندگــی در کـــار نیست بنـــــدگی گر شرط باشد زنـــدگی در کار نیست گـــر فشار دشمنان ...

ادامه مطلب »

تاریخ ایجاد زبان افغانی (پشتو) و قواعد آن

نامزد داکتر علومح فلسفی، کارمند ارشد علمی دانشگاه پژوهش های علوم اجتماعی اسیتیای شمالی.          دراین مقاله ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com