خانه » فرهنگ و هنر (برگه 20)

فرهنگ و هنر

شاعران آزاد در قفس

  رابعه بلخی    شرح حال رابعه بلخی را نمیدانم از کجا شروع نمایم . اولین شاعر زن ثبت شده در ...

ادامه مطلب »

قهرمان جایش خالیست

   بازکن پنجــره را، که شب آبستن درد است وسحـرپیدا نیست امشب این خانۀ ابری وشبستان خموش « خواب درچشم ...

ادامه مطلب »

وحدت؛ نه استبداد قومی

غنی بـا دشمنان یار و قـرین است ولی بامردمش درخشم وکین است بـه کـشـور مـافـیــا می پـرورانــد گروه مفسـدان چـوکی ...

ادامه مطلب »

شعر مقاومت ردایی نیست که بتوان آن را بر اندام هر شاعری آویخت

گفت و گویی مجیب مهرداد با پرتو نادری   پرسش:  شعر مقاومت چیست و این شعر در برابر چه چیزی ...

ادامه مطلب »

زندگی

ادامه مطلب »

تاریخ رخشان وطن

وطن تاریخ رخشان تو قربان تمـدن هـای باسـتان تو قربان تــویــی گـنــج بــزگ آریـانـا ایرانویج و خراسان تو قربان مکان ...

ادامه مطلب »

صدا ـ صدای جنگ بود

دران زمان که محشری زجنگ وخون زکوچه ها وشهرها بسوی آسمان تنوره میکشید، نفیرجنگ وکشتن وبه داربستن مهاجمان خیره سر ...

ادامه مطلب »

نی ها دگر گل نخواهند کرد…

نی ها دگر گل نخواهند کرد… هنوز دوازه یا کمتر بهاری از زندگی را پشت سر نگذاشته بودم و بویی ...

ادامه مطلب »

هیولا … دردی از عمق فاجعه

هیولا… چه صبحی بود آتشگون ، زمین لرزید ترسیدم هوا ابری وتوفانی دلی ترکید ترسیدم صدای هیبت توفان و خشم ...

ادامه مطلب »

شهر خربوزه…

  کافری درشهر ما مفتی شده بسیار حیف یک دوتا کوردگر قاضی شده بسیار حیف نظم دولتها بدست خشره خورافتاده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com