خانه » آرشیو نویسنده: جمشید مطمئن

آرشیو نویسنده: جمشید مطمئن

گزینش نیرو از داخل یا بیرون سازمان

  در هر نخستین طرح کسب و کار یک سازمان نوپا، بر علاوه ی سایر نیازمندی ها، نیروی انسانی به ...

ادامه مطلب »

مثبت اندیشی مدیریتی

   هر چیزی در این گیتی طوری وجود دارد که حالت سازگار و ناسازگار را به خود جذب می نماید. ...

ادامه مطلب »

بازاریابی در سازمان های خدماتی

    بازاریابی را نباید صرفا به موضوع فروش ربط داد، بلکه در پس فروش هر محصول توسعه آن نیز مهم ...

ادامه مطلب »

استراتژی مدیریت بحران در سازمان ها

  بحران را نمی توان از قبل محو نمود، مگر میتوان به زودترین فرصت آن را مدیریت کرد. وقتی از ...

ادامه مطلب »

لحظه ی سکوت کن و با دقت بنگر که اهداف، رفتار و عملکرد توباهم آمیخته اند یا خیر؟

    کسانی که خود را در آیینه ی دیگران می بینند، انجام امور زنده گی خود را به دست آنها ...

ادامه مطلب »

نیروی انسانی یا سرمایه ی انسانی

با گذشت زمان هر موجودی قابلیت تغییر را تجربه می نماید که انسان ها نیز از این امر مستثنا نیستند. ...

ادامه مطلب »

خیز سریع به سمت رهبری

      در عصر دانش نوین امروزی، همه ی کار ها و اقدامات در بازار کار، نیاز به رقابت شدید دارد. ...

ادامه مطلب »

تاثیر شعر در روان انسان

  بحث از چیستی شعر، بحث دشوار و به اعتبار دیگر غیر ممکن می باشد ، چرا که تا کنون ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com