خانه » آرشیو نویسنده: جمشید مطمئن (برگه 2)

آرشیو نویسنده: جمشید مطمئن

لحظه ی سکوت کن و با دقت بنگر که اهداف، رفتار و عملکرد توباهم آمیخته اند یا خیر؟

    کسانی که خود را در آیینه ی دیگران می بینند، انجام امور زنده گی خود را به دست آنها ...

ادامه مطلب »

نیروی انسانی یا سرمایه ی انسانی

با گذشت زمان هر موجودی قابلیت تغییر را تجربه می نماید که انسان ها نیز از این امر مستثنا نیستند. ...

ادامه مطلب »

خیز سریع به سمت رهبری

      در عصر دانش نوین امروزی، همه ی کار ها و اقدامات در بازار کار، نیاز به رقابت شدید دارد. ...

ادامه مطلب »

تاثیر شعر در روان انسان

  بحث از چیستی شعر، بحث دشوار و به اعتبار دیگر غیر ممکن می باشد ، چرا که تا کنون ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com