خانه » فرهنگ و هنر (برگه 19)

فرهنگ و هنر

تبـــارگل سـرخ

تا که بیگـانه زمحـدودۀ اقلیــــم شـدیم زارگشتیم واسیرشب دژخیــــم شــدیم نقشـۀ کاذب تلبیس همــان بود که مـــا خارج ازموهبت صفحۀ ...

ادامه مطلب »

سال نو و رسالت نو

شاعر و نویسنده

  سال نو را به کسانی که به نو شدن و نو اندیشی باور دارند، تبریک می گویم، امیدوارم سال ...

ادامه مطلب »

نــوروز

شاعر و نویسنده

  نـسـیــــم باد نـــــورزی شـدی عنبر فـشــــان امروز زمـین و ســـاکــنان آن شدی از نگـهـتـش افــــــروز ز ملک خـــــاوران هـنـــگامه ...

ادامه مطلب »

غارت گلستان

  بهار آمـده، لیکن وطن زمستان است به خون لاله قسم غارت گلستان است به دست وحشت پاییز گل شـود ...

ادامه مطلب »

عقاب‌ها همه تسلیم یک مگس شده‌اند

عقاب‌ها همه تسلیم یک مگس شده‌اند چنارهای بلند زمانه خس شده‌اند چه حسرتی‌ست که آزادگان دیروزی اسیر شیطنت صاحبِ قفس ...

ادامه مطلب »

دیار نوروز

  بـرای ما که کهـن یادگار نوروز است چه ارث پاک وکلان افتخارنوروزاست ز جـشن خرّم جمشیـد تـا به عهد ...

ادامه مطلب »

زخم خون

  تیغ را در دست قاتل داده اند همچنان پول ووسایل داده اند سـرنـوشت مـردم بیچـاره را پـاک در چنگ ...

ادامه مطلب »

کوتاهه سرایی‌های حمیرا نکهت دستگیر زاده

  نخستین گزینۀ شعری حمیرا نکهت دستگیر زاده « شط آبی رهایی» به سال  ۱۳۶۹ خورشیدی به وسیلۀ انجمن نویسنده‌گان ...

ادامه مطلب »

دریای خروشان

  برمردم ما جور و جفا تاکی و تا چند قهروستم و خشم ووغا تاکی و تا چند خلقی شـده ...

ادامه مطلب »

بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم

      با درود ها به همه نیک اندیشان و نیکوکاران! سلامی دیگرگونه به وطن و وطنداران، سلامی به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com