خانه » آرشیو نویسنده: محمد نسیم پوشنگ پور

آرشیو نویسنده: محمد نسیم پوشنگ پور

در هجو ، مردکی که شاعران پارسی گوی را دشنام دهد

  ای رفعت کمسواد، چون شد کآداب سخن زکف ، برون شد؟ ساختند چو کاغذت، مترسک یا کمتر ازین حساب، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com