خانه » آرشیو نویسنده: محمد صدیض کرمخیل

آرشیو نویسنده: محمد صدیض کرمخیل

جنگ نا روا

کنم ظلمُ ستم های، ستمگر بر ملا امروز تمامی کشتُ خون رابرشمارم برشما امروز فسا دو رشوه ودزدیی اموا لی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com