خانه » آرشیو نویسنده: محمد صدیض کرمخیل

آرشیو نویسنده: محمد صدیض کرمخیل

تنبان از جان میکشد

حاصل عمرش تعصب، آه و افغان میکشد دوستم مارشال شده، احمدزی تنبان میکشد نیکرش همرنگ دستار زرد، رنگ هندویی پیرهن ...

ادامه مطلب »

جنگ نا روا

کنم ظلمُ ستم های، ستمگر بر ملا امروز تمامی کشتُ خون رابرشمارم برشما امروز فسا دو رشوه ودزدیی اموا لی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com