خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

موضع واحد قبیله گرایی _ بخش چهارم

دوستان، با گز وپل کردن تئوریهای داهیانه، آسمان وریسمان وسر در گم ساختن مردم در مهملات، خواستند مردم را چنان ...

ادامه مطلب »

موضع واحد قبیله گرایی _ بخش اول ، دوم و سوم

بخش اول مصاحبه ای جناب مزدک با تلویزون افغانستان انترنشنل، پشتونهای حزب دموکراتیک خلق،اسلام گرایان سیاسی وسلفی وشاخه های جدا ...

ادامه مطلب »

چرا قیامهای خود جوش مردم شکست می خورند؟

قیامهای خود انگیخته ای مردم بدون رهبری وسازماندهی هرقدر دامنه ای وسیع داشته باشد، نمیتوانند بدون رهبری، سازماندهی، پشت جبهه ...

ادامه مطلب »

محکومیت به بهانه ای مذاکره

از چند روز بدینسو سلسله ای محکوم کردنهای جبهه ای مقاومت ودر راس آن احمد مسعود، فضای مجازی ورسانه ای ...

ادامه مطلب »

درد دلی با دوستان _ بخش ششم

بر چی مواردی در مبارزه سیاسی الویت بدهیم؟ در حالیکه « ارتش افغانی» پاکستان سلطه اش را بر همه جا ...

ادامه مطلب »

درد دلی با دوستان _ بخش سوم و چارم

شعار تجزیه کشور تعدادی از دوستان عزیز تاجیک ما پیشتر از همه شعار تجزیه ای کشور به شمال وجنوب را ...

ادامه مطلب »

درد دلی با دوستان _ بخش دوم

در مورد اتحاد ها وایتلاف ها نخبگان وسیاست پیشگان عزیز تاجیک! اگر آرزده نشوید، به وجاهت سیاسی، سرکلانی، دبیر کُلی ...

ادامه مطلب »

شناسایی رسمی طالبان، زانوزدن در برابر تروریزم _ بخش پنجم

مردم در زیر شکنجه ای روحی، روانی وفزیکی طالبان، روزگار سختی را پشت سر میگذارند؛ با گرسنگی، خطر کشته شدن ...

ادامه مطلب »

شناسایی رسمی طالبان، زانوزدن در برابر تروریزم _ بخش چهارم

طالبان برخلاف ادعا هایی خلاف حقیقت درمورد مستقل بودن، آزادی واستقلال کشور، نیروی نظامی ـ سیاسی جنگ نیابتی و« ارتش ...

ادامه مطلب »

شناسایی رسمی طالبان، زانوزدن در برابر تروریزم _ بخش سوم

واقعیت امر این است که معجون ومرکبی به نام طالب پدیده ای امروزی نیست که به ارزشهای امروزی ونیازمندیهای معاصر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com