خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

فهم قومی جمهوریت ومنافع ملی

بخش دوم معلوم نیست رئیس جمهور! که خود با کودتای انتخاباتی حق حاکمیت از مردم را غصب کرده است، از ...

ادامه مطلب »

اما واگر های سفر نخست وزیر پاکستان

بخش نخست سفر عمران خان به کابل وملاقاتش با « متفکر دوم جهان » در مورد صلح! واکنشهای متفاوتی را ...

ادامه مطلب »

فیلنامه صلح خلیل زاد

بخش اول مردم با پشت سر گذاشتن چندین دهه جنگ های خونین که بیشتر برای اهداف دیگران جنگیدند وکمتر برای ...

ادامه مطلب »

صلح درون قومی، مانعی برای تفاهم ومشارکت ملی

شروع رسمی مذاکرات طالبان نیکتایی دار وبی نیکتایی در قطر به لحاظ تاریخی وسیاسی معنی نمادین دارد. هیات های در ...

ادامه مطلب »

جرگه هایی قبیله یی دستپاک حاکمیتهای قومی و قدرتهای استعماری

جرگه ومعارکه به مثابه ای نهاد قرون وسطایی قبیله یی زمانی کارایی داشت، که از نهادهای سیاسی، قانونگذاری، ارگانهای تنفیذ ...

ادامه مطلب »

شکست سیاسی، پیامد تکرار تاریخ

بخش نخست وضیعت کنونی جامعه تاجیک مشابهت زیادی به شرایطی دارد، که جامعه در آستانه ای ورود طالبان در دهه ...

ادامه مطلب »

انتصابات قبیله ای و بحران ملی

از ایجاد گروه ها، نهادها، جریانها واحزاب سیاسی در کشور بیش از یک قرن میگذرد، درین مدت مردم کمتر شاهد ...

ادامه مطلب »

چند نکته ای در برابر لاطایلات تنویر

جناب تنویر! محمد گل مومند، یکی از جاسوسان خانه زاد استعمار انگلیس بود، که با شکست دادن ارتش افغانستان در ...

ادامه مطلب »

انحصار قدرت قومی وتداوم بحران اجتماعی

روشنفکر، سیاستگر و نهاد های سیاسی باید در هر مرحله شناخت واقعی و درک درست از ماهیت بن بستهای سیاسی ...

ادامه مطلب »

تاًملی در مورد جبهه صلح کرزی

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹، تیم فاشیستی خلیل زاد، کرزی ، احمدزی، اتمر و… برای حفظ اقتدار قومی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com