خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

ایجاد کمیسیونهای انتخاباتی برای تقلب

در تمامی کشورهایی که حاکمیت سیاسی مبتنی بر ارادۀ آزاد سیاسی شهروندان شکل میگیرد، در ترکیب کمیسیونهای انتخاباتی چهره های ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com