خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

چی بنویسیم تا دوستان آزرده نشوند

آخندی در محراب ومنبر پیوسته به مردم وعظ می کرد و بیشتر آن بخشی از قرآن وحدیث وسنت را بازگو ...

ادامه مطلب »

دهن کجی به مقاومت به سود طالبان است

پنجشیر با همه توطیه ها، از پشت خنجرزدنها، لطایف الحیل وتبانی ارگ، طالبان وحکمتیار علیه نیروهای مقاومت، همچنان در سنگر ...

ادامه مطلب »

اعلامیه ی حمایت از قیام مردمی ضدطالبان

مورخ ۱۶ جولای ۲۰۲۱میلادی مطابق ۲۵ سرطان ۱۴۰۰ خورشیدی کشور عزیز ما افغانستان دشوار ترین روز های حیات سیاسی – ...

ادامه مطلب »

سقوط شهرستانها برنامه مشترک حاکمیت وطالبان -بخش دوم

سقوط ها از کجا وچگونه شروع شد؟ در هنگام پهره بدلی طالبان نیکتایی دار به جای طالبان ریشدار در سال ...

ادامه مطلب »

خیمه شب بازی اشغالگران امریکایی

در حالیکه در جلسه ای سران ناتو زیر رهبری امریکا در بروکسل به تاریخ سیزدهم وچهاردهم جون ۲۰۲۱ ناتو با ...

ادامه مطلب »

سخنی با پیشمرگان تاجیک

هر آدمی که از سلامتی عقل وروان بهره ای داشته باشد، می تواند گاهی به داشتن نور وحرارت خورشید شک ...

ادامه مطلب »

توهم انحصار قدرت توسط تاجیکان

همه میدانند ومیدانیم که نقشۀ اصلی صلح درون قومی وقبیله یی در جیب پاکستان و ایالات متحده امریکا است و ...

ادامه مطلب »

سخنی با تاجیکان دور وبر غنی

غنی احمدزی تا آخرین نفسهای جمهوریت یک نفره قبیلۀ خود توانسته است ازعده ی تاجیکان صغیر سیاسی برای بقای خود ...

ادامه مطلب »

حکمتیار، ابزار ارتش پاکستان در افغانستان/ بخش دوم

گلبدین یکی از عوامل مهم نفوذی استخبارات پاکستان در کشور است. او در حالی که اکت وادای شریعت پناهی و ...

ادامه مطلب »

حکمتیار ابزار ارتش پاکستان در افغانستان/ بخش نخست

حکمتیار به اشاره ارتش پاکستان و آی.اس.آی. در سفر های دوره ای اش مصروف تحقق پروژه صلح پاکستانی ـ امریکایی، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com