خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

صلح درون قومی، مانعی برای تفاهم ومشارکت ملی

شروع رسمی مذاکرات طالبان نیکتایی دار وبی نیکتایی در قطر به لحاظ تاریخی وسیاسی معنی نمادین دارد. هیات های در ...

ادامه مطلب »

جرگه هایی قبیله یی دستپاک حاکمیتهای قومی و قدرتهای استعماری

جرگه ومعارکه به مثابه ای نهاد قرون وسطایی قبیله یی زمانی کارایی داشت، که از نهادهای سیاسی، قانونگذاری، ارگانهای تنفیذ ...

ادامه مطلب »

شکست سیاسی، پیامد تکرار تاریخ

بخش نخست وضیعت کنونی جامعه تاجیک مشابهت زیادی به شرایطی دارد، که جامعه در آستانه ای ورود طالبان در دهه ...

ادامه مطلب »

انتصابات قبیله ای و بحران ملی

از ایجاد گروه ها، نهادها، جریانها واحزاب سیاسی در کشور بیش از یک قرن میگذرد، درین مدت مردم کمتر شاهد ...

ادامه مطلب »

چند نکته ای در برابر لاطایلات تنویر

جناب تنویر! محمد گل مومند، یکی از جاسوسان خانه زاد استعمار انگلیس بود، که با شکست دادن ارتش افغانستان در ...

ادامه مطلب »

انحصار قدرت قومی وتداوم بحران اجتماعی

روشنفکر، سیاستگر و نهاد های سیاسی باید در هر مرحله شناخت واقعی و درک درست از ماهیت بن بستهای سیاسی ...

ادامه مطلب »

تاًملی در مورد جبهه صلح کرزی

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹، تیم فاشیستی خلیل زاد، کرزی ، احمدزی، اتمر و… برای حفظ اقتدار قومی ...

ادامه مطلب »

اما واگر خط های سرخ احمدزی

اشرف غنی احمدزی در صدد توطیه و کودتای انتخاباتی دیگر برای تخت نشینی دوباره از طریق انتخابات؟! است. او علی ...

ادامه مطلب »

راه اندازی سه پروژه خونین توسط امریکا و گروه های فاشیستی

بخش دوم با دریغ ودرد که اتحاد سیاسی و اجتماعی مردم ( وحدت ملی) یک پروسه طولانی است و این ...

ادامه مطلب »

ایجاد کمیسیونهای انتخاباتی برای تقلب

در تمامی کشورهایی که حاکمیت سیاسی مبتنی بر ارادۀ آزاد سیاسی شهروندان شکل میگیرد، در ترکیب کمیسیونهای انتخاباتی چهره های ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com