خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال (برگه 2)

آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

توهم انحصار قدرت توسط تاجیکان

همه میدانند ومیدانیم که نقشۀ اصلی صلح درون قومی وقبیله یی در جیب پاکستان و ایالات متحده امریکا است و ...

ادامه مطلب »

سخنی با تاجیکان دور وبر غنی

غنی احمدزی تا آخرین نفسهای جمهوریت یک نفره قبیلۀ خود توانسته است ازعده ی تاجیکان صغیر سیاسی برای بقای خود ...

ادامه مطلب »

حکمتیار، ابزار ارتش پاکستان در افغانستان/ بخش دوم

گلبدین یکی از عوامل مهم نفوذی استخبارات پاکستان در کشور است. او در حالی که اکت وادای شریعت پناهی و ...

ادامه مطلب »

حکمتیار ابزار ارتش پاکستان در افغانستان/ بخش نخست

حکمتیار به اشاره ارتش پاکستان و آی.اس.آی. در سفر های دوره ای اش مصروف تحقق پروژه صلح پاکستانی ـ امریکایی، ...

ادامه مطلب »

فهم قومی جمهوریت ومنافع ملی

بخش دوم معلوم نیست رئیس جمهور! که خود با کودتای انتخاباتی حق حاکمیت از مردم را غصب کرده است، از ...

ادامه مطلب »

اما واگر های سفر نخست وزیر پاکستان

بخش نخست سفر عمران خان به کابل وملاقاتش با « متفکر دوم جهان » در مورد صلح! واکنشهای متفاوتی را ...

ادامه مطلب »

فیلنامه صلح خلیل زاد

بخش اول مردم با پشت سر گذاشتن چندین دهه جنگ های خونین که بیشتر برای اهداف دیگران جنگیدند وکمتر برای ...

ادامه مطلب »

صلح درون قومی، مانعی برای تفاهم ومشارکت ملی

شروع رسمی مذاکرات طالبان نیکتایی دار وبی نیکتایی در قطر به لحاظ تاریخی وسیاسی معنی نمادین دارد. هیات های در ...

ادامه مطلب »

جرگه هایی قبیله یی دستپاک حاکمیتهای قومی و قدرتهای استعماری

جرگه ومعارکه به مثابه ای نهاد قرون وسطایی قبیله یی زمانی کارایی داشت، که از نهادهای سیاسی، قانونگذاری، ارگانهای تنفیذ ...

ادامه مطلب »

شکست سیاسی، پیامد تکرار تاریخ

بخش نخست وضیعت کنونی جامعه تاجیک مشابهت زیادی به شرایطی دارد، که جامعه در آستانه ای ورود طالبان در دهه ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com