خانه » آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال (برگه 3)

آرشیو نویسنده: محمد عالم جمال

انتصابات قبیله ای و بحران ملی

از ایجاد گروه ها، نهادها، جریانها واحزاب سیاسی در کشور بیش از یک قرن میگذرد، درین مدت مردم کمتر شاهد ...

ادامه مطلب »

چند نکته ای در برابر لاطایلات تنویر

جناب تنویر! محمد گل مومند، یکی از جاسوسان خانه زاد استعمار انگلیس بود، که با شکست دادن ارتش افغانستان در ...

ادامه مطلب »

انحصار قدرت قومی وتداوم بحران اجتماعی

روشنفکر، سیاستگر و نهاد های سیاسی باید در هر مرحله شناخت واقعی و درک درست از ماهیت بن بستهای سیاسی ...

ادامه مطلب »

تاًملی در مورد جبهه صلح کرزی

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹، تیم فاشیستی خلیل زاد، کرزی ، احمدزی، اتمر و… برای حفظ اقتدار قومی ...

ادامه مطلب »

اما واگر خط های سرخ احمدزی

اشرف غنی احمدزی در صدد توطیه و کودتای انتخاباتی دیگر برای تخت نشینی دوباره از طریق انتخابات؟! است. او علی ...

ادامه مطلب »

راه اندازی سه پروژه خونین توسط امریکا و گروه های فاشیستی

بخش دوم با دریغ ودرد که اتحاد سیاسی و اجتماعی مردم ( وحدت ملی) یک پروسه طولانی است و این ...

ادامه مطلب »

ایجاد کمیسیونهای انتخاباتی برای تقلب

در تمامی کشورهایی که حاکمیت سیاسی مبتنی بر ارادۀ آزاد سیاسی شهروندان شکل میگیرد، در ترکیب کمیسیونهای انتخاباتی چهره های ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com