خانه » خبر و دیدگاه (برگه 10)

خبر و دیدگاه

خیانت های ملی حامد کرزی و غنی جاسوسان آمریکا.

به بهانه‌ی مصاحبه‌ی ضیاء سراج با BBC آمریکا اول توسط مجاهدین و آی اس آی و بار دوم به اساس خیانت مستقیم کرزی و آی اِس آی و سی آی اِی و بارِ سوم توسطِ غنی و سی آی اِی و آی اِس آی مانورهای کاری امنیت ملی ما را از بین برده و بی ارزش ساخت. کارنامه های ننگین کرزی در انجام جاسوسی های آگاهانه و غیر آگانه‌ی او سببِ همه بدبختی های وطن ...

ادامه مطلب »

سخنی چند برچرند گویی ها و دروغ پراگنی های توهین آمیز فقیرمحمد ودان (پیرامون تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری افغانستان درآغازسال دوم دهه نود ترسایی)

  (بخش هشتم)   قسمت اول نتیجه گیری از هفت بخش گذشته وعوامل عمده ی سقوط دولت جمهوری افغانستان! دربخش نخست ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com