خانه » خبر و دیدگاه (برگه 10)

خبر و دیدگاه

اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ

  (دوامِ «ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!»)     شیمایی از ساختمان کره زمین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ...

ادامه مطلب »

آیا سی آی ای و آی اس آی برضد افغانستان یک دست اند؟

  گزارش اخیر کانگرس امریکا گواۀ پنهان کاری ها میان امریکا و پاکستان است یافته‌های یک گزارش تازۀ از نقش ...

ادامه مطلب »

آیا ما شایسته حکومت مردم سالار نیستیم

  بعد از سقوط حکومت نام نهاد طالبان متاسفانه من شخصاً نظاره گر سه دوره انتخابات پارلمانی و چهار مرتبه ...

ادامه مطلب »

جنگ طالبان و عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان

پیش گفتار      این مقاله تنها پیرامون طالبان و دولت پاکستان، و چگونگی جنگ اینها در افغانستان بحث می کند. در ...

ادامه مطلب »

خاموشی مظاهر مصفا، سیاهپوشی قصیدهء فارسی

     دلهره، افشرد گلوی سخن زلزله، افتاد به کوی سخن آینه ، در کوچه ندارد به یاد اینهمه آژنگ به ...

ادامه مطلب »

احمدشاه ابدالى

امپراطور یا غارتگر ؟ هر چند سینماگران هندى دوسال قبل اقدام به ساخت فلم پانى پت نمودند. اما مردم بى ...

ادامه مطلب »

افغـانستان در بـن‌بستِ انتخـاباتی قـرار گرفتـه است

شماری از دسته‌های انتخاباتی در واکنش به کُندکاری بازشماری آرا، جدا کردن رأی سیاه از سفید تاکید دارند که افغانستان ...

ادامه مطلب »

مقاله بدخشی

  جریده ھفتگی خلق یا «ناشر افکار دموکراتیک خلق» با صاحب امتیازی نورمحمد ترکی و مدیر مسئولی بارق شفیعی به ...

ادامه مطلب »

صلح رویای که تا کنون به حقیقت نرسیده

  داکتر زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان از دو هفته بدینسو بین افغانستان و پاکستان در ...

ادامه مطلب »

نقش شخصیت و توده های مردم در تاریخ و تکامل آن

  زمانیکه از نقش شخصیت در تاریخ و روند تکاملی آن نام میبریم، آنگاه ما با یک تنوع حیرت انگیز ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com