خانه » خبر و دیدگاه (برگه 10)

خبر و دیدگاه

انجمن فرهنگی دانش از موضع‌گیری‌های عطا محمد نور حمایت کرد

حکومت وحدت ملی غنی و عبدالله با انحصار قدرت، یکه تازی، تبعیض وحذف اشخاص توانا وخدمت گزار وایجاد نفاق قومی، ...

ادامه مطلب »

مــترســک امــریکــایــی

خلیــلزاد امــریکــایی چــون مــترســک کــهنه به فــرمــایش اشــرف غنــی اســتاد عطــا را از ســر بریده مــی ترســاند. جناب زلمی خلیلزد ...

ادامه مطلب »

خلیـل‌زاد در پـی نجـات فاشیـزم

به نظر می‌رسد که افغانستانِ کنونی با تحرکاتِ افرادی مانند آقای غنی در داخل و آقای خلیل‌زاد در خارج، از ...

ادامه مطلب »

تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود

                        {یک قابک مُربای مُـرچ} اول خو؛ رای خدا ...

ادامه مطلب »

الهی به غم نامۀ استخوان سوز این کشور پایان ده و بساط انتحاری ها را برچین

  پروردگارا کشتی در گل نشستۀ و غرقه در خون این کشور را به ساحل رهایی  رهنمون کن الهی مگر ...

ادامه مطلب »

تبیین برخى عوامل بحرانهاى موجود

جامعه ما به علت عقب ماندگى فرهنگى و توسعه نیافتگى سیاسى و اجتماعى، هم اکنون گرفتار بحرانهاى مختلف و گوناگون ...

ادامه مطلب »

خلیل زاد را از خواب بیدار کنید

    زلمی خلیل زاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان ومهمان خود خوانده فعلی فکر مکیند تا هنوز سفیر امریکا ...

ادامه مطلب »

راه تحقق صلح: انتقال رهبری پشتون‌ها به مذهبیون‌شان

در جُرم شناسی برای پیدا کردن عامل جُرم، اولین کاری که انجام می‌دهند، پیدا کردن انگیزه در عقب جُرم است. ...

ادامه مطلب »

مرگ تدریجی

  تابکی در خـواب خرگوشی وطندار عزیز چـشـم بسـته پنبه در گـوشی وطندار عزیز درد و رنج و بی نوایی ...

ادامه مطلب »

میکانیزم ایجاد «حکومت موقت» و «انتخابات زود هنگام»!

  * پس از برگزاری انتخابات رسوای ریاست جمهوری و ایجاد حکومت وحدت ملی بر بنیاد «توافق نامه» جان کیری ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com